Kolejowy dostawca prądu wyróżniony

PKP Energetyka została wyróżniona dwiema nagrodami w konkursie „Liderzy ESG”. Docenione działania spółki obejmują kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, a także proekologiczną innowacyjnością.

Kolory Solidarności, czerwony, niebieski … zielony?

4 czerwca, w 22 rocznicę, pierwszych wolnych wyborów, w Warszawie, miało miejsce odsłonięcie, pierwszego w Polsce, pomnika ku czci Ruchu Społecznego Solidarność. Wysoki na 4 metry napis Solidarność „rozbija” mur, w konstrukcji wykorzystano cztery betonowe bloki, pochodzące z oryginalnego muru berlińskiego. Trudno o prostszy i bardziej symboliczny opis polskiego wkładu w rewolucyjne zmiany, jakie zostały zapoczątkowane w 1989 roku, a które w konsekwencji doprowadziły do zjednoczenia Europy. Niewątpliwie Solidarność to jedna z najwspanialszych kart w naszej historii, to znak polskiej bezkrwawej rewolucji, ale też nasz znak rozpoznawczy na świecie.

Polska energetyka z kolejnym kredytem na zielone inwestycje

Węglowy Tauron pozyskał kolejny kredyt na zielone inwestycje. Środki zamierza przeznaczyć na rozwój fotowoltaiki oraz energetyki wiatrowej.

Społecznicy o transformacji sprawiedliwej dla Śląska

E-book „Śląskie dla klimatu” to sprawiedliwa transformacja widziana oczyma mieszkańców regionu.

Agencja Sprawiedliwej Transformacji potrzebna od zaraz

Panaceum na brak instytucjonalnego przewodnictwa w procesie zmiany regionów górniczych może okazać się Agencja Sprawiedliwej Transformacji. Bo bez sprawnej koordynacji i szybkiego wdrażania nawet najlepsze plany znaczą niewiele.

Zielone plany Budapesztu, węgiel odchodzi do lamusa

Węgierskie władze planują w ciągu pięciu najbliższych lat zamknąć wszystkie swoje elektrownie węglowe, a neutralność emisyjną osiągnąć do 2050 r. W ciągu dekady węgierski transport publiczny przejdzie na prąd.

Górnicy chcą rozmawiać z Sasinem o transformacji energetyki

Brak pełnomocnika rządu ds. spółek energetycznych budzi wątpliwości związków zawodowych o plan transformacji.

Fit For 55 będzie kosztował 5 bln euro

Realizacja unijnej strategii klimatycznej poza nakładami rzędu kilku bln euro będzie wymagać także stałego udziału energetyki jądrowej – przekonują eksperci, których opinie zebrał Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie Foresight energetyczny Unii Europejskiej.

Trzy prośby do Premiera polskiego rządu …

Przyrównywanie przez premiera Polski na łamach Financial Times nawoływań ze strony instytucji europejskich do poszanowania rządów prawa, niezawisłości sądów i prymatu prawa europejskiego nad krajowym do przystawiania pistoletu do głowy, świadczy o braku rozumienia podstaw logiki integracji europejskiej. Z kolei sugerowanie przy użyciu wojennej retoryki, że Warszawa mogłaby zawetować kluczowy dla unijnej polityki klimatycznej pakiet “Fit for 55”, jest wprowadzaniem w błąd i strzałem do własnej bramki. Szczególnie, że cel redukcji 55 procent emisji został już zatwierdzony, a pakiet “Fit for 55” to jedynie zestaw regulacji, które mają go wdrożyć - i większość z nich nie wymaga jednomyślności.

Dyskusja z pustymi krzesłami

Rozczarowanie. To słowo najlepiej podsumowuje pierwsze spotkanie Krajowego Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych w Katowicach.

Transformacja energetyczna straciła gospodarza. Soboń zmienia ministerstwo

Artur Soboń został mianowany przez premiera Mateusza Morawieckiego sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Jednocześnie przestał on być wiceministrem aktywów państwowych i Pełnomocnikiem Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Ekolodzy: do końca dekady Turów musi przestać działać

Eksperci z organizacji pozarządowych powołując się na ostatni raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC) podkreślają, że Turów musi zakończyć pracę najpóźniej do 2030 r. Region Bogatyni ma więc niewiele czasu, żeby przestawić się na zieloną energię.

Jak polskie elektrownie poradzą sobie redukcją CO2?

Nowy pakiet UE zwiększa redukcję emisji w energetyce z 40 do 60 proc. w porównaniu z rokiem 2005 – pisze Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i Transport&Environment.

Co pakiet Fit for 55 oznacza dla energetyki?

Propozycje Komisji Europejskiej zdają się nie dostrzegać roli, jaką w Polsce pełni ciepło systemowe oparte na wysokosprawnej kogeneracji – pisze Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Nowe prawo klimatyczne UE weszło w życie. Rząd musi się dostosować

Eksperci podkreślają, że europejskie prawo klimatyczne jest rozporządzeniem unijnym i każde państwo członkowskie ma obowiązek przestrzegania jego przepisów. W efekcie, polski rząd będzie musiał dostosować swoje działania do nowych regulacji.

Forum Energii: Co znajdzie się w pakiecie Fit for 55?

14 lipca Komisja Europejska opublikuje pakiet kilkunastu aktów prawnych pod szyldem Fit for 55. Będzie to oficjalny początek dyskusji na temat działań służących realizacji celu pośredniego na drodze do neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej o 55% w porównaniu do 1990 r. Zanim te zasady ostatecznie wejdą w życie, muszą zostać zaakceptowane przez państwa UE (czyli Radę) oraz Parlament Europejski. Negocjacje potrwają co najmniej rok, a najpewniej 2 lata. Zmiany zaczną więc obowiązywać najwcześniej od 2024 r., jednak już teraz trzeba się zacząć zastanawiać, jak je wprowadzić z korzyścią dla klimatu i gospodarki.

Czy Śląsk straci 2,6 mld euro? Społecznicy apelują do marszałka

Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o działania w sprawie zabezpieczenia środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 22 organizacje obywatelskie, wspierane przez samorządy Rybnika, Jastrzębia Zdroju i Bytomia domagają się zdecydowanej reakcji władz województwa i podania do publicznej wiadomości listy miast, które ostatecznie będą mogły skorzystać z unijnych dotacji.

Wielkopolska Wschodnia pierwszym polskim regionem w Powering Past Coal Alliance

Przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych Wielkopolski Wschodniej, jako pierwszego regionu w kraju, podpisali w ambasadzie brytyjskiej z udziałem Ambasadorów Wielkiej Brytanii i Kanady w Polsce oświadczenie przystąpienia do Powering Past Coal Alliance (PPCA) – międzynarodowego sojuszu skupiającego ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce.