Ogromny nadmiar węgla w Europie. Potaniał o 80 proc.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy sytuacja na europejskim rynku węgla energetycznego bardzo się zmieniła. Ceny są już o 80 proc. niższe niż na szczycie.

Bogdanka pokazuje wyniki

Skonsolidowany zysk netto węglowej spółki wyniósł w I kwartale 2023 r. 126 mln zł, a EBITDA zbliżyła się do 292 mln zł.

Premier poprosił, PGE kupiła, a pieniędzy brak

PGE jeszcze poczeka na umowę pokrywającą koszty zakupu węgla. Rząd czeka na finalne rozliczenia, mimo że wcześniej przekonywano o „rychłym” zawarciu umowy.

Kompromis metanowy uratuje polskie kopalnie? Trzy pytania do Adama Jarubasa

Parlament Europejski poparł kompromisowe poprawki dotyczące rozporządzenia metanowego. Kar za emisję metanu kopalń węgla kamiennego nie będzie, ale będą za to opłaty. O szczegółach kompromisu rozmawiamy z europosłem Adamem Jarubasem z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kompromis metanowy ze zgodą Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie nowego prawa mającego na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć cele klimatyczne UE. Dzięki wcześniejszemu porozumieniu na poziomie komisji parlamentarnej treść rozporządzenia metanowego została złagodzona co oznacza, że polskie kopalnie węgla energetycznego nie będą musiałby być zamykane już od 2027 r.

Mniej węgla niż przed rokiem od polskich kopalń

Za trzy pierwsze miesiące tego roku wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń wyniosło 11,9 mln ton, zaś w zestawieniu dla trzech pierwszych miesięcy w 2022 r. to spadek. Przed rokiem było to 14,3 mln ton. Cena węgla dla elektroenergetyki w marcu ponownie rosła, zaś dla ciepłowni spadała. Nadal jednak są to rekordowe wartości.

Bruksela ugina się ws. polskiego górnictwa? Nie do końca

Bruksela zatwierdziła zmiany w polskim programie wspierania zamykania niekonkurencyjnych kopalń węgla. Zmiany obejmują m.in. zwiększenie budżetu o 1 mld euro.

Rekordowe ilości węgla z importu. Rząd przedstawił raport

PGE Paliwa i Węglokoks sprowadziły do Polski 12,4 mln ton węgla w okresie od lipca 2022 r. do kwietnia 2023 r., a łączny import węgla do Polski w 2022 r. wyniósł 20,2 mln ton. Ministerstwo Aktywów Państwowych przedstawiło raport węglowy za ostatni sezon grzewczy.

Porozumienie metanowe z aprobatą komisji PE. Kopalniom nie grozi zamknięcie

Komisje Parlamentu Europejskiego poparły korzystne dla polskiego górnictwa poprawki dot. rozporządzenia metanowego. Jak informowała „Rzeczpospolita” zamiast kar za przekroczenie emisji metanu będą opłaty, które do spółek węglowych będą wracać jako forma wspierania inwestycji obniżającego emisję tego gazu.

Rząd obejmuje polskie kopaliny specjalnymym nadzorem

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony złóż kopalin w Polsce i usprawnienie m.in. działalności organów nadzoru górniczego.

Jest porozumienie metanowe. Będą opłaty na inwestycje zamiast kar

Jest wstępne porozumienie dotyczące złagodzenia brzmienia unijnego rozporządzenia metanowego, które mogłoby znacząco ograniczyć wydobycie węgla energetycznego w Polsce po 2027 r. Limit emisji pozostaje taki sam, ale kary mają zostać zastąpione „opłatami”.

Koncern Enea nie widzi przyszłości w zgazowaniu węgla

Wychodząca powoli z węgla Enea wychodzi także z planów pokrewnych, jak zgazowanie tego surowca, wbrew nadziejom części związkowców górniczych.

Niemcy odchodzą od węgla, poprzez... powrót do niego

W latach 30. Niemcy chcą odejść od spalania węgla przy produkcji energii elektrycznej. Na razie jednak zamiast ograniczać jego konsumpcję, zwiększają ją. Zamknięcie trzech ostatnich elektrowni jądrowych nie zmieni tej tendencji. Wręcz przeciwnie, przysporzy kłopotów.

Trwa uzgadnianie szczegółów transakcji węglowej agencji

Powstanie rządowej agencji, która przejmie na siebie coraz mniej rentowną produkcję energii z węgla, jest regularnie odkładane. Czy podobnie będzie z terminem kwietniowym?

Ostatnia prosta do nowej, rządowej węglowej agencji. Końca jednak nie widać

Powstanie rządowej agencji, która przejmie na siebie coraz mniej rentowną produkcję energii z węgla, jest odkładane co miesiąc. Czy podobnie będzie z terminem kwietniowym? Informacje dobiegające ze spółek wskazują, że uzgadnianie mają być dokumenty sprzedaży.

Tomasz Cudny, prezes JSW: Rozporządzenie metanowe nam nie zagrozi

Koncern ma przed sobą dobre perspektywy. Nie zagrożą mu ani nowy podatek, ani rozporządzenie metanowe – mówi „Rzeczpospolitej” Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Węglowe kolejki mogą powrócić

Maleje sprzedaż węgla – wynika z ostatnich danych ARP, która monitoruje rynek. Spadła ona o blisko 1 mln ton w porównaniu z ub.r. Co nie oznacza, że unikniemy powtórki z węglowego chaosu.

Cena węgla na świecie spada

Mimo znacznego spadku cen węgla w tym roku, są one wciąż atrakcyjne dla branży górniczej.