Kompromis metanowy ze zgodą Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie nowego prawa mającego na celu ograniczenie emisji metanu z sektora energetycznego, aby osiągnąć cele klimatyczne UE. Dzięki wcześniejszemu porozumieniu na poziomie komisji parlamentarnej treść rozporządzenia metanowego została złagodzona co oznacza, że polskie kopalnie węgla energetycznego nie będą musiałby być zamykane już od 2027 r.

Publikacja: 09.05.2023 15:30

Kompromis metanowy ze zgodą Parlamentu Europejskiego

Foto: Bloomberg

Parlament Europejski poparł we wtorek kompromisowe poprawki dotyczące rozporządzenia metanowego. Projekt rozporządzenia zakłada m.in. znaczne ograniczenie emisji metanu z kopalń.  W Polsce najbardziej ucierpiałyby kopalnie węgla energetycznego Polskiej Grupy Górniczej. Oznacza to dla nich konieczność dużych inwestycji w technologie wychwytywania metanu. Wprowadzono w ramach kompromisu m.in. zachęty do efektywniejszego ujmowania metanu i zapisy, które pozwalają korzystać z węgla w okresie przejściowym przez 20 lat. W toku negocjacji w udało się więc zamienić zapisane w projekcie kary za łamanie przepisów na opłaty, które będą trafiały do budżetu państwa członkowskiego, a następnie będą przekazywane kopalniom na inwestycje w technologie ograniczenia emisji metanu.

Czytaj więcej

Porozumienie metanowe z aprobatą komisji PE. Kopalniom nie grozi zamknięcie

„Proponowany w rozporządzeniu system kar nakładanych przez państwa członkowskie za nadmierne emisje mógłby doprowadzić do przedwczesnego zamknięcia części polskich kopalń. Dzięki jednak m.in. propozycjom złożonym przez Jerzego Buzka i Adama Jarubasa, wypracowanym również w dialogu ze związkami zawodowymi, udało się w Parlamencie Europejskim doprowadzić do rozsądnego kompromisu ws. projektu tego rozporządzenia.” – podkreśla w komunikacie prof. Jerzy Buzek członek PE z ramienia EPP. Dodał, że to się udało także dzięki współpracy polskich europosłów ponad podziałami politycznymi.

"Trzeba też podkreślić odpowiedzialną – ponad politycznymi podziałami – postawę polskich europosłów z grup Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, Europejskiej Partii Ludowej oraz Socjalistów i Demokratów" - dodaje Europosłanka Izabela Kloc (PiS). " Taki projekt trafił pod plenarne głosowanie Parlamentu Europejskiego, gdzie rozsądek zwyciężył nad ideologią. Limit 5 ton i tak jest wyśrubowany jak na obecne możliwości technologiczne polskich kopalń, ale porozumienie zawiera cały szereg korzystnych dla nas, szczegółowych rozwiązań. Pozwalają one z optymizmem spojrzeć na niezakłóconą realizację umowy społecznej między rządem a stroną społeczną, regulującą funkcjonowanie kopalń do 2049 r." - dodaje. 

Czytaj więcej

Jest porozumienie metanowe. Będą opłaty na inwestycje zamiast kar

Wspomniany kompromis zakłada dopuszczalne poziomy emisji metanu w wysokości 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 i 3 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla od roku 2031. Emisje te mają być liczone na poziomie operatora kopalni, co pozwoli spółkom posiadającym więcej kopalni uśrednić emisje. W tych założeniach rozwiązanie przyjęte w PE jest podobne do stanowiska przygotowanego przez Radę. Zakłada ono jednak też dodatkowy element w postaci zamiany kar za emisję metanu na opłaty i możliwości wykorzystania tych płaconych przez kopalnię opłat za nadmiarowe emisje na inwestycje w wychwytywanie metanu w kopalniach. Mechanizm ten będzie zachęcał do koniecznych inwestycji i tym samym będzie miał wpływ na ograniczanie zmian klimatycznych.

Czytaj więcej

Polski rząd prowadzi metanowe negocjacje w Unii Europejskiej

„Proponowaliśmy takie rozwiązania które pozwolą na przeprowadzenie zielonej transformacji w kontrolowany sposób, zapewnią Polsce bezpieczeństwo energetyczne i nie doprowadzą do utraty miejsc pracy. Cieszymy się że kompromis został przyjęty, to oznacza, że nasze argumenty zostały przyjęte przez znakomitą większość w PE. Ja mam szczególną satysfakcję, że częścią kompromisu jest tekst mojej poprawki mówiący o wyłączeniu zakazu wentylowania ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracujących górników i zwiększenie ryzyka dla bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Kwestie ekonomiczne i środowiskowe to jedno, ale zdrowie i życie górników powinno być zawsze na pierwszym miejscu" - skomentował wynik głosowania Adam Jarubas.

Parlament przyjął swoje stanowisko 499 głosami za, 73 przeciw, przy 55 wstrzymujących się i jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

Energetyka Zawodowa
Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Energetyka Zawodowa
PGE Dystrybucja ma nowy zarząd
Energetyka
Gigantyczne śledztwo ws. fuzji Lotosu z Orlenem Kilkaset osób do przesłuchania
Energetyka Zawodowa
Renata Czech wiceprezesem zarządu PGE do spraw finansowych
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Energetyka Zawodowa
Minister Borys Budka: Nowy zarząd Orlenu zostanie wybrany w przyszłym tygodniu