Cenowy koszmar biznesu powoli przechodzi do przeszłości. Energia tanieje

Większość firm przemysłowych w ciągu ostatnich blisko dwóch lat trapiły wysokie ceny energii. Te powoli spadają, a prognozy są optymistyczne.

Publikacja: 03.10.2023 19:11

Cenowy koszmar biznesu powoli przechodzi do przeszłości. Energia tanieje

Foto: Adobe Stock

Przedsiębiorstwa od blisko dwóch lat zmagają się z wysokimi cenami energii. Jak wynika z ankiety ujętej w raporcie „Rynek energii w Polsce” autorstwa firmy E.ON, ponad 67 proc. ankietowych mikro- i małych przedsiębiorstw wskazuje, że wzrost cen energii elektrycznej, opału i gazu ma największy wpływ na ich działalność. Jak jednak przekonuje Piotr Grzejszczak, menedżer w dziale rynku hurtowego E.ON, ceny energii powoli idą w dół i perspektywa dla odbiorców energii powinna być coraz lepsza.

Skokowy wzrost cen energii przełożył się na ograniczanie jej zużycia przez firmy. W I kwartale 2023 r. zużycie energii w przemyśle wyniosło 17,7 TWh w stosunku do 19,7 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. To oznacza spadek zapotrzebowania rok do roku o ok. 10 proc. W tym czasie zapotrzebowanie pozostałych odbiorców (głównie handlu i gospodarstw domowych) wzrosło o 2 proc., do 27,7 TWh. Z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że w 2023 r. lipcowe i sierpniowe zapotrzebowanie odbiorców było najniższe od dekady. Spadek wyniósł rok do roku 5 proc. „Słabnący popyt na energię będzie wywierać presję na spadek cen energii elektrycznej i surowców energetycznych na krajowym rynku” – czytamy w raporcie.

Czytaj więcej

Ceny energii zmroziły polskie przedsiębiorstwa, a transformacja jest dla nich jeszcze nowością

Wciąż jednak – jak wynika z ankiety przeprowadzonej na grupie 500 firm dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor – wysokie koszty prowadzenia biznesu, w tym energii, oraz wzrost przeterminowanych zobowiązań to główne wyzwania firm w drugiej połowie tego roku.

Wysokie koszty energii uznały za największe wyzwanie firmy średnie (36 proc.) oraz przedstawiciele sektora przetwórstwa przemysłowego (37 proc.), w którym skupione są najbardziej energochłonne branże. Są to m.in. branża hutnicza, w tym huty szkła, chemiczna, producenci nawozów, materiałów budowlanych, w tym płytek ceramicznych, metali, wyrobów z surowców mineralnych czy drewna lub papieru. Wysokie zużycie energii charakteryzuje również branżę piekarniczo-cukierniczą. Obawy o wpływ wysokich kosztów energii na prowadzenie działalności towarzyszą także co czwartej firmie handlowej i co piątej usługowej oraz budowlanej. Najmniej wysokich kosztów energii obawiają się przedstawiciele branży transportowej – wskazuje na nie co 12. przedsiębiorca.

Mariusz Zielonka ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan wskazuje, że przedsiębiorcy, wiedzą, że uzyskanie względnej odporności na szoki energetyczne nie leży w wykorzystaniu tradycyjnych źródeł pozyskiwania energii. Jednocześnie w ostatnich 3 latach – jak wynika z badania Konfederacji Lewiatan na grupie 400 firm, jedynie 35 proc. badanych firm zainwestowało w OZE (prawdopodobnie w fotowoltaikę). Te 35 proc. inwestycji w OZE niestety nie przekłada się na akceptowalny poziom zabezpieczenia firm. Aż 64,3 proc. mikro i małych firm ocenia, że wykorzystanie OZE w ich firmie stanowi poniżej 1 proc., przy tym większość wskazuje, że zna dokumenty rządowe i Komisji Europejskiej, które wskazują kierunek działań w zakresie polityki energetycznej (54,5 proc.). – Prawdopodobnie brak świadomości ich realnego wpływu na politykę klimatyczną ma tu znaczenie. Firmy przede wszystkim jednak dbają o swój rachunek kosztowo-przychodowy. Jeśli OZE przyczyniłyby się do oszczędności energii w firmie, przynosząc jej wymierną korzyść, to aż 44,3 proc. podjęłoby się inwestycji w OZE, a 25,8 proc. wskazywało na potrzebę wprowadzenia ulg dla firm, które takie inwestycje podjęły – mówi Zielonka.

Jednak E.ON uważa, że najgorsze już za firmami. – Notowania cen energii i gazu wskazują, że jesteśmy na ścieżce schodzącej. Perspektywa rynku w kontraktach giełdowych w ciągu trzech–czterech lat pozwala na optymistyczne oczekiwania. Co do cen gazu – pojawi się więcej terminali LNG, co pozwoli na zwiększoną podaż gazu w Europie – twierdzi Grzejszczak.

Przedsiębiorstwa od blisko dwóch lat zmagają się z wysokimi cenami energii. Jak wynika z ankiety ujętej w raporcie „Rynek energii w Polsce” autorstwa firmy E.ON, ponad 67 proc. ankietowych mikro- i małych przedsiębiorstw wskazuje, że wzrost cen energii elektrycznej, opału i gazu ma największy wpływ na ich działalność. Jak jednak przekonuje Piotr Grzejszczak, menedżer w dziale rynku hurtowego E.ON, ceny energii powoli idą w dół i perspektywa dla odbiorców energii powinna być coraz lepsza.

Pozostało 87% artykułu
Ceny Energii
Dotacja do domowej fotowoltaiki. Będą obowiązkowe magazyny energii
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ceny Energii
Rewolucja w Moim Prądzie. Domowa fotowoltaika tylko z magazynem energii
Ceny Energii
Resort klimatu nie wyklucza interwencji na rynku uzupełniającym dostawy energii
Ceny Energii
Nie dla wszystkich wysokie rachunki. Kto konsumuje dużo, zapłaci mniej
Ceny Energii
Aktualizacja taryf na prąd. URE zatwierdził zmiany na 2024 rok