K&K, spółka zależna od CP Energii podpisała z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem umowę dotyczącą zakupu gazu ziemnego, który będzie sprzedawać w swojej sieci dystrybucyjnej na terenie kraju. Wartość tego kontraktu szacowana jest na prawie 4,4 mln zł.

Podobną umowę co K&K, podpisała z PGNiG firma Carbon, również zależna od CP Energii. Wartość dostaw gazu w ramach tego kontraktu jest jednak zdecydowanie niższa, gdyż wynosi 2,3 mln zł.

Obie umowy zawarto do końca 2011 r.

Podstawowym przedmiotem działalności firm K&K oraz Carbon jest budowa i eksploatacja sieci gazowych wysokiego i średniego ciśnienia. Kapitał zakładowy pierwszej ze spółek wynosi 3,25 mln zł, a drugiej – 3,8 mln zł.