Program badawczy obejmie trzy obszary: górniczy, gdzie kluczowym elementem będzie optymalizacja robót przygotowawczych, przeróbka i odpady. Głównym celem projektu w obszarze górniczym będzie obniżenie kosztów drążenia i utrzymywania wyrobisk górniczych, a także zastosowanie obudowy kotwiowej.

- Wciąż brakuje nam optymalnego systemu mechanizacji. Operujemy tymi samymi urządzeniami jak dwadzieścia lat temu, a spodziewamy się wzrostu efektywności. Nie ma nowoczesnych rozwiązań, dlatego mamy nad czym pracować. Będziemy proponować zastosowanie nowych urządzeń wielofunkcyjnych częściowo już sprawdzonych w Bogdance – podkreśla dr inż. Zbigniew Rak z AGH.

We wszystkich obszarach podstawową kwestią będzie poprawa bezpieczeństwa, wydajności robót i polepszenie komfortu załogi. - Współpraca z otoczeniem naukowym to paliwo, które napędza nas do działania. Chcemy uniknąć sytuacji, w której powstają wielomilionowe projekty badawcze, które nie będą miały żadnego zastosowania. Zawsze patrzymy na interes zakładów JSW i chcemy, aby te rozwiązania miały implementację w przemyśle – przekonuje Jacek Srokowski, zastępca prezesa JSW Innowacje.

Podejmowane działania mają przygotować spółkę do kolejnego cyklu niższych cen węgla. - Praktyczne ograniczenie kosztów wydobycia oraz przyspieszenie prac przygotowawczych w kopalniach JSW możliwe będzie w przyszłości tylko dzięki zastosowaniu techniki kotwienia i zmniejszeniu wydobycia kamienia. Dobre rozpoznanie złoża i lepsze planowanie produkcji musi umożliwić ograniczenie wydobycia kamienia, co znacząco wpłynie na nasze koszty produkcji - dodaje Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. strategii i rozwoju.