Hurtowe ceny gazu i prądu spadają rok do roku

Ceny prądu na giełdzie spadają z miesiąca na miesiąc, także te z dostawą na 2024 r. Gaz jest nieznacznie droższy, co może być pochodną rozpoczęcia sezonu grzewczego. Nadal jednak ceny „błękitnego paliwa” są niższe od obserwowanych rok wcześniej.

Publikacja: 06.11.2023 13:54

Ceny prądu na giełdzie spadają z miesiąca na miesiąc

Ceny prądu na giełdzie spadają z miesiąca na miesiąc

Foto: Bloomberg

W październiku br. miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot (zakupy z dostawą na dzień następny), jak i terminowym (z dostawą na rok przyszły). W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc. Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh. Taka skala wzrostu wynika z faktu, że w ub. roku kupujący – przez bardzo wysokie ceny – odkładali zakupy na kolejne miesiące. W tym roku jest inaczej i handel wraca do normy sprzed kryzysu energetycznego. 

Czytaj więcej

Będzie mrożenie cen prądu i gazu, ale nie na cały rok

Prąd tanieje

Widać to także po spadających z miesiąca na miesiąc cenach. Średnia cena na rynku spot ukształtowała się w październiku br. na poziomie 458,76 zł/MWh i jest to spadek o 72,03 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Rok wcześniej było to 646,32 zł/MWh. Nie inaczej jest także na rynku terminowym z dostawą w 2024 r. Średnia cena kontraktu rocznego wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. W analogicznym okresie rok wcześniej ta cena dla kontraktu rocznego wynosiła 1 076,58 zł/MWh.

Wahania cen gazu

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2023 r. transakcje o wolumenie 10 465 822 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 0,9 proc. Inaczej niż na rynku energii elektrycznej ceny błękitnego paliwa rosną. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia bieżącego ukształtowała się na poziomie 208,91 zł/MWh i jest o 30,81 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Rok wcześniej było to 350,13 zł/MWh. Z kolei na rynku z dostawą na rok przyszły, średnia cena wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. To znacznie mniej niż w październiku 2022 r., kiedy roczny kontrakt na dostawy gazy wyceniany był na 805,35 zł/MWh.

Kontrakty roczne zarówno dla prądu i gazu stanowią bazę, do oceny wniosków taryfowych dla gospodarstw domowych na przyszły rok, które z końcem października spłynęły do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Te w przypadku energii elektrycznej wahają się - wedle nieoficjalnych informacji - między blisko 800 zł a ok. 900 zł za MWh. 

Czytaj więcej

Jakie będą ceny prądu w 2024 r.? Prezes URE: Podwyżki trudne do przyjęcia

Prawa majątkowe i gwarancje OZE na zmiennym poziomie

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2023 r. na poziomie 1 234 262 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 1,7 proc. Średnia cena na sesjach wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 47,03 zł/MWh i jest to spadek o 19,21 zł/MWh względem września 2023 r. Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w październiku 2023 r. o 32,6 proc. rok do roku, do poziomu 7 674 toe. Średnia cena instrumentu PMEF_F wyniosła 2 075,30 zł/toe, co oznacza spadek względem września br. o 4,33 zł/toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w październiku 2023 r. 3 259 015 MWh, co oznacza wzrost o 2,3 proc. r/r. Średnia cena dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 24,66 zł/MWh i stanowi to wzrost o 8,13 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W październiku br. miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot (zakupy z dostawą na dzień następny), jak i terminowym (z dostawą na rok przyszły). W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc. Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh. Taka skala wzrostu wynika z faktu, że w ub. roku kupujący – przez bardzo wysokie ceny – odkładali zakupy na kolejne miesiące. W tym roku jest inaczej i handel wraca do normy sprzed kryzysu energetycznego. 

Pozostało 84% artykułu
Ceny Energii
Sejm zamroził ceny energii i gazu na przyszły rok
Ceny Energii
Ile zapłacimy za prąd? Poseł PO Marek Sowa zdradza wnioski taryfowe
Ceny Energii
Mały i średni biznes też z ceną maksymalną na prąd? Większość sejmowa zmienia zdanie
Ceny Energii
Mrożenie cen energii na cały rok idzie do kosza. Sejm zajmie się projektem opozycji
Ceny Energii
Orlen zapłaci za mrożenie cen energii. Ale dostanie rekompensatę
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?