Hurtowe ceny gazu i prądu spadają rok do roku

Ceny prądu na giełdzie spadają z miesiąca na miesiąc, także te z dostawą na 2024 r. Gaz jest nieznacznie droższy, co może być pochodną rozpoczęcia sezonu grzewczego. Nadal jednak ceny „błękitnego paliwa” są niższe od obserwowanych rok wcześniej.

Publikacja: 06.11.2023 13:54

Ceny prądu na giełdzie spadają z miesiąca na miesiąc

Ceny prądu na giełdzie spadają z miesiąca na miesiąc

Foto: Bloomberg

W październiku br. miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot (zakupy z dostawą na dzień następny), jak i terminowym (z dostawą na rok przyszły). W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc. Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh. Taka skala wzrostu wynika z faktu, że w ub. roku kupujący – przez bardzo wysokie ceny – odkładali zakupy na kolejne miesiące. W tym roku jest inaczej i handel wraca do normy sprzed kryzysu energetycznego. 

Czytaj więcej

Będzie mrożenie cen prądu i gazu, ale nie na cały rok

Prąd tanieje

Widać to także po spadających z miesiąca na miesiąc cenach. Średnia cena na rynku spot ukształtowała się w październiku br. na poziomie 458,76 zł/MWh i jest to spadek o 72,03 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Rok wcześniej było to 646,32 zł/MWh. Nie inaczej jest także na rynku terminowym z dostawą w 2024 r. Średnia cena kontraktu rocznego wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. W analogicznym okresie rok wcześniej ta cena dla kontraktu rocznego wynosiła 1 076,58 zł/MWh.

Wahania cen gazu

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2023 r. transakcje o wolumenie 10 465 822 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 0,9 proc. Inaczej niż na rynku energii elektrycznej ceny błękitnego paliwa rosną. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na rynku dnia bieżącego ukształtowała się na poziomie 208,91 zł/MWh i jest o 30,81 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Rok wcześniej było to 350,13 zł/MWh. Z kolei na rynku z dostawą na rok przyszły, średnia cena wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br. To znacznie mniej niż w październiku 2022 r., kiedy roczny kontrakt na dostawy gazy wyceniany był na 805,35 zł/MWh.

Kontrakty roczne zarówno dla prądu i gazu stanowią bazę, do oceny wniosków taryfowych dla gospodarstw domowych na przyszły rok, które z końcem października spłynęły do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Te w przypadku energii elektrycznej wahają się - wedle nieoficjalnych informacji - między blisko 800 zł a ok. 900 zł za MWh. 

Czytaj więcej

Jakie będą ceny prądu w 2024 r.? Prezes URE: Podwyżki trudne do przyjęcia

Prawa majątkowe i gwarancje OZE na zmiennym poziomie

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2023 r. na poziomie 1 234 262 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 1,7 proc. Średnia cena na sesjach wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 47,03 zł/MWh i jest to spadek o 19,21 zł/MWh względem września 2023 r. Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w październiku 2023 r. o 32,6 proc. rok do roku, do poziomu 7 674 toe. Średnia cena instrumentu PMEF_F wyniosła 2 075,30 zł/toe, co oznacza spadek względem września br. o 4,33 zł/toe.

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w październiku 2023 r. 3 259 015 MWh, co oznacza wzrost o 2,3 proc. r/r. Średnia cena dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 24,66 zł/MWh i stanowi to wzrost o 8,13 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

W październiku br. miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot (zakupy z dostawą na dzień następny), jak i terminowym (z dostawą na rok przyszły). W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9 proc., zaś rok do roku aż o 70,7 proc. Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh. Taka skala wzrostu wynika z faktu, że w ub. roku kupujący – przez bardzo wysokie ceny – odkładali zakupy na kolejne miesiące. W tym roku jest inaczej i handel wraca do normy sprzed kryzysu energetycznego. 

Pozostało 84% artykułu
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Ceny Energii
Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd
Ceny Energii
PGE zaproponuje nowe taryfy na prąd. Liczy na rekompensaty
Ceny Energii
Spółki energetyczne nie zapłacą za mrożenie cen energii. Jest deklaracja rządu
Ceny Energii
Projekt ustawy o mrożeniu cen energii po pierwszych pracach w Sejmie