Operatorzy systemów przesyłowych z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) złożyli wspólny wniosek o dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Operatorzy wnioskują o wsparcie finansowe dla inwestycji realizowanych w ramach drugiej części drugiej fazy projektu synchronizacji krajów bałtyckich obejmującej wzmocnienie sieci, zakup i montaż urządzeń do regulacji częstotliwości oraz modernizację informatycznych systemów sterowania. Inwestycje mają pomóc w synchronizacji bałtyckich systemów elektroenergetycznych z systemem Europy kontynentalnej i desynchronizacji z rosyjskim systemem elektroenergetycznym.

Cztery kraje wnioskują o wsparcie CEF na inwestycje o łącznej wartości 238 mln euro. Polska wnioskuję najwięcej bo aż o 111 mln euro, ale to właśnie przez Polskę ma przebiegać cały proces.