Fińska strategia ratowania klimatu

Bloomberg

Do 2030 r Finlandia będzie produkować większość energii ze źródeł odnawialnych i jeździć autami na prąd i gaz. Potem będzie już tylko lepiej.

Rząd fiński ogłosił nową narodową strategię działań w obszarze klimatu i energii. Zawiera ona listę działań niezbędnych, by osiągnąć cele wyznaczone w tej dziedzinie na rok 2030. Jednym z głównych celów jest zwiększenie, do końca przyszłej dekady, udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii do minimum 50 procent. W perspektywie długoletniej Finowie chcą zupełnie wyeliminować szkodliwe emisje z systemu energetycznego, dzięki wykorzystaniu OZE.

Dotacje inwestycyjne dla energii odnawialnej będą „przyznawane głównie sektorowi podejmującemu wspólny wysiłek na rzecz zmniejszenia emisji. W szczególności producentom zaawansowanych biopaliw oraz na potrzeby komercjalizacji najnowszych technologii”.

W podobny sposób promowane będzie wykorzystywanie odpadów rolnych, przemysłowych i miejskich. Ponadto zniesione zostaną tzw. taryfy gwarantowane dla energii wiatrowej, co ma doprowadzić do tego, aby w przyszłości projekty te były realizowane na zasadach rynkowych.

Wdrożona zostanie neutralna pod względem technologicznym procedura przetargowa. Dzięki temu dotacje do produkcji prądu będą przyznawane wyłącznie najbardziej oszczędnym i konkurencyjnym inwestycjom w tej branży.

Efektywność energetyczna systemu transportowego zostanie poprawiona poprzez rozwój nowych usług transportowych, wspieranie określonych środków transportu oraz wdrożenie inteligentnych rozwiązań transportowych. Celem jest wprowadzenie na fińskie drogi do 2030 roku minimum 250 tys. pojazdów napędzanych na prąd i 50 tys. napędzanych gazem.

Ponadto rząd po raz kolejny potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz rezygnacji do końca przyszłej dekady z węgla do produkcji energii. Całkowite zaprzestanie jego stosowania będzie wymagać zakazu ustawowego lub specjalnych działań podatkowych.

Władze przyjrzą się podatkom nakładanym na energetykę. Celem jest stworzenie zachęt do wykorzystywania wiórów drzewnych i innych produktów ubocznych przemysłu leśnego do produkcji ciepła oraz skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Rząd jest przekonany, że rosnąca krajowa produkcja zaawansowanych biopaliw na potrzeby transportu w jeszcze większym stopniu zachęci do wykorzystywania produktów ubocznych przemysłu leśnego.

Ulgi podatkowe obejmą też torf, by uczynić zeń bardziej konkurencyjne źródło energii od węgla i innych paliw kopalnych. Ale nie tak konkurencyjnym, jak wióry drzewne i inne produkty uboczne przemysłu leśnego.

Narodowa strategia w obszarze klimatu i energii dobrze wróży też firmom zaangażowanym w produkcję i wykorzystywanie biogazu. Rząd będzie wspierał producentów biogazu i używanie pojazdów i maszyn napędzanych gazem.

Mogą Ci się również spodobać

Kamrat w zarządzie Energi

Waldemar Kamrat został oddelegowany do pełnienia funkcji członka zarządu Energi. Zaledwie od czwartku zasiadał ...

Notowania PGE spadają ze względu na skalę odpisów aktywów na węglu brunatnym

Kurs PGE spada w środę od początku sesji. Już początek dnia przyniósł stratę o ...

Czas na pełną liberalizację?

Pora na zlikwidowanie taryfy dla gospodarstw – przekonują eksperci. Minister mówi nie. – W ...

Szansa dla wiatraków

Resort energii pracuje nad zasadami rozdzielania wsparcia dla odnawialnych źródeł w przyszłym roku. Prawdopodobnie ...

Ceny ropy szukają dna

Ropa naftowa jest najtańsza od 7 lat, kiedy to światowy kryzys finansowy zdusił gospodarkę ...

Figat ma odpowiadać za finanse Termiki

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PGNiG Termiki powołało wiceprezesa ds. ekonomiczno – finansowych. Na to stanowisko ...