Resort klimatu koryguje własny projekt ustawy o cenach energii. Koszty rosną

Łączny koszt wdrożenia ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym założono m.in. przedłużenie obowiązywania ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych na II poł. br, wyniesie 8,1 mld zł, a nie — jak szacowano początkowo — 6,3 mld zł. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza korekty do swojego projektu.

Publikacja: 25.04.2024 22:26

Resort klimatu koryguje własny projekt ustawy o cenach energii. Koszty rosną

Foto: Adobe Stock

Resort finansów stwierdził w swoich uwagach do projektu, że "koszty projektu w latach 2024-2025 nie wynoszą, tak jak to wykazano w OSR 6,3 mld zł, lecz 8,1 mld zł - kwestia ta wymaga wyjaśnienia, przedstawienia dodatkowych wyliczeń oraz ujednolicenia treści dokumentów". - W zakresie uwagi nr 2 została ona uwzględniona poprzez naniesienie korekt do oceny skutków regulacji  - czytamy w odpowiedzi resortu klimatu i środowiska na  sugestie resortu finansów. 

Klimat sceptyczny do uwag resortu aktywów 

Resort klimatu i środowiska sceptycznie zapatruje się do uwag Ministerstwa Aktywów Państwowych, pod którymi podpisał się minister aktywów państwowych Borys Budka.  MAP w interesie spółek energetycznych przypomniało w uwagach do projektu, że rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r.,  w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną wprowadziło obniżki płatności za sprzedaż energii elektrycznej w 2023 r. dla odbiorców w grupie gospodarstw domowych. W rozporządzeniu nie wskazano wówczas źródła finansowania tej obniżki. Ustawa w obecnym kształcie również nie przewiduje możliwości uzyskania przez przedsiębiorstwa energetyczne rekompensat z tego tytułu. 

Czytaj więcej

Prezes UOKiK uderza w ustawę o mrożeniu cen energii

W odpowiedzi na tę sugestię resort klimatu nie odpowiada pozytywnie na tę prośbę. Co więcej resort klimatu przypomina, że zmiana tego rozporządzenia miały pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych. W szczególności możliwość aktualizacji bazy danych klientów i przejście na faktury elektroniczne zwiększa efektywność ich działania i pozwala ograniczyć koszty prowadzenia przez nie działalności. - Postulat wprowadzenia rekompensat za realizację tego obowiązku wymaga uzgodnienia pomiędzy Ministrem Aktywów Państwowych a Ministrem Finansów z uwagi na fakt, że przy wprowadzaniu tego obowiązku we wrześniu 2023 r. nie przewidywano rekompensowania działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa obrotu. Co więcej, nie zostały zabezpieczone środki finansowe na takie zadania. Z drugiej strony wprowadzenie rekompensaty za udzielenie obniżki na rachunku energii elektrycznej wymagałoby zwiększenia środków finansowych przewidzianych na realizację projektu ustawy po jej przyjęciu i wyasygnowania dodatkowej kwoty szacowanej na ok. 1,5 mld zł - ucina resort nie dają większych szans na realizację tego postulatu.

Ministerstwo Aktywów proponował również wprowadzenie mechanizmu konta regulacyjnego umożliwiającego odzyskanie utraconych przychodów w kolejnych okresach. Wdrożenie instrumentu, który pozwoli zrekompensować sprzedawcom energii elektrycznej poniesione, a nie uwzględnione w cenie taryfowej koszty w związku z obowiązkiem zmiany taryfy od lipca 2024 r. Mógłby to być mechanizm „konta regulacyjnego” uwzględnianego np. w taryfie zatwierdzanej na 2026 r. i Tu jednak nie ma entuzjazmu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - W odniesieniu do sugestii wprowadzenia mechanizmu konta regulacyjnego należy podkreślić, że jego wprowadzenie wymaga dogłębnej analizy i szczegółowego uzgodnienia regulacji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Z tego względu nie jest możliwe definitywne zadeklarowanie na tym etapie możliwości wprowadzenia takiego mechanizmu — wskazuje resort klimatu dając jednak nadzieje na dalsze rozpatrzenie tej kwestii. „Wydaje się, że przedstawione korzyści konta regulacyjnego przemawiają za dokonaniem weryfikacji tej możliwości i ewentualnym wprowadzeniem tego rozwiązania w przyszłości, np. do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną” - czytamy w odpowiedzi na uwagi resortu aktywów. 

Założenia zmian 

Zgodnie z projektem, cena maksymalna za energię elektryczną (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) z tytułu stosowania ceny maksymalnej 500 zł/MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł/MWh wobec jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów użyteczności publicznej 3,083 mld zł, w tym w 2024 r. - 2,1 mld zł, w 2025 r. - 0,983 mld zł. Z kolei cna maksymalna za paliwa gazowe (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych) będzie kosztować 0,2 mld zł; w tym w 2024 r. 0,1 mld zł i w 2025 r. 0,1 mld zł. Wreszcie wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie sprzedaży ciepła: 1,45 mld zł, w tym w 2024 r. - 1,1 mld zł, w 2025 r. - 0,35 mld zł".

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w projekcie, który rząd chce przyjąć w II kwartale br., założono przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena przewidziana na II poł. 2024 r. ma wynieść 500 zł/MWh wobec obecnie obowiązującej ceny maksymalnej w wysokości 412 zł/MWh netto (do określonych limitów). Cena maksymalna będzie obowiązywać wszystkie gospodarstwa domowe, bez limitu zużycia.

Resort finansów stwierdził w swoich uwagach do projektu, że "koszty projektu w latach 2024-2025 nie wynoszą, tak jak to wykazano w OSR 6,3 mld zł, lecz 8,1 mld zł - kwestia ta wymaga wyjaśnienia, przedstawienia dodatkowych wyliczeń oraz ujednolicenia treści dokumentów". - W zakresie uwagi nr 2 została ona uwzględniona poprzez naniesienie korekt do oceny skutków regulacji  - czytamy w odpowiedzi resortu klimatu i środowiska na  sugestie resortu finansów. 

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ceny Energii
O ile więcej zapłacimy za energię? Znamy kwoty
Ceny Energii
Sejm przyjął ustawę o mrożeniu cen energii. Wiadomo ile zapłacimy za gaz i prąd
Ceny Energii
PGE zaproponuje nowe taryfy na prąd. Liczy na rekompensaty
Ceny Energii
Spółki energetyczne nie zapłacą za mrożenie cen energii. Jest deklaracja rządu
Ceny Energii
Projekt ustawy o mrożeniu cen energii po pierwszych pracach w Sejmie