Energetyczny lider, który ponad cztery lata temu ogłosił strategiczny Zielony Zwrot TAURONA czeka w blokach startowych, by realizować kolejne inwestycje w OZE.

- Biznesowo jesteśmy gotowi. Mamy doświadczenie, wiedzę, potencjał – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy Tauron. – Czekamy na pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które mają zostać przeznaczone właśnie na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Liczymy na to, że duża część tych środków będzie wydatkowana właśnie przez naszą organizację. W naszej firmie działa specjalny zespół do pozyskiwania i rozliczania środków publicznych. Tauron już wcześniej korzystał z różnych dostępnych na rynku źródeł finansowania ekologicznych inwestycji – wyjaśnia Zimnoch.

Mat. Partnera

Przykładowo oddana niedawno do użytku przemysłowa farma fotowoltaiczna w Mysłowicach dofinansowana została z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pożyczką preferencyjną w wysokości 82,5 mln złotych z możliwością umorzenia do 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

W tej chwili ludzie Taurona budują pięć farm wiatrowych i dwie ogromne farmy fotowoltaiczne, a moc zainstalowana w OZE przekroczyła 600 MW.

- Nasze rynkowe działania są bardzo elastyczne, budujemy nowe moce w OZE na terenach zrekultywowanych, kupowaliśmy projekty gotowe do realizacji , a czasem przejmowaliśmy gotowe farmy. Widać to w konsekwentnym przyroście zielonych mocy. Co równie ważne, zaplanowane inwestycje w farmy mimo niesprzyjającej sytuacji międzynarodowej kończymy zgodnie z harmonogramem i zaplanowanym budżetem wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik Tauona.

Słońce zamiast węgla

Wspominana już wcześniej farma fotowoltaiczna w Mysłowicach rośnie do rangi nowego symbolu śląskiej energetyki. Słoneczna elektrownia powstała na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych, czyli terenie, który przez lata nie był wykorzystywany gospodarczo. To druga tego typu inwestycja, wykorzystująca należące do grupy tereny poprzemysłowe. Pierwsza taka elektrownia pracuje od 2021 roku w Jaworznie, w miejscu gdzie wcześniej działała elektrownia węglowa.

- Docelowo farma w Mysłowicach będzie jedną z największych w kraju. Rozpoczynamy przygotowania do realizacji drugiego etapu budowy. W tej chwili prowadzący projekt są na etapie pozyskania warunków przyłączenia, badań geologicznych gruntu - mających określić sposób posadowienia elementów farmy - a także wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy Tauron.

Skalę inwestycji dobrze obrazują liczby: tylko w pierwszym etapie, który dobiegł końca zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych, które zajmują 16 hektarów. To obszar ponad 20 boisk piłkarskich, a spięcie całego systemu w funkcjonalną całość jest możliwe dzięki zastosowaniu 545 km różnego rodzaju kabli. W sumie moc elektrowni ma sięgnąć 100 MW. Taka ilość energii pokrywa roczne zapotrzebowanie na prąd około 50 tysięcy gospodarstw domowych. Śląska spółka wykorzystała przy budowie wewnętrzne kompetencje.  Za całość procesu inwestycyjnego odpowiadała  spółka Tauron Serwis, która dopięła całość od karczowania działki, po montaż paneli.

Mat. Partnera

Zielony wiatr zmian

Tauron nie próżnuje też w przypadku inwestycji wiatrowych. Najnowszym dzieckiem energetycznego lidera jest powstająca farma wiatrowa Sieradz. W tej lokalizacji znajdzie się osiem turbin, w tym  sześciu  o mocy 3,3 MW oraz dwóch o mocy 2 MW każda. Pracownicy zaangażowani w projekt wskazują na wysoką potencjalną produktywność farmy określoną na poziomie 3277 MWh/MW/rok. Średnio da to w ciągu roku kwant energii wystarczający do pokrycia zapotrzebowania  39 tysięcy gospodarstw domowych, czyli średniej wielkości miasta.

- Farma zlokalizowana jest w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim w gminie Wróblew. Zakupiony projekt  farmy wiatrowej posiada już pozwolenie na budowę, co  pozwoli na szybką realizację przedsięwzięcia – tłumaczy Łukasz Zimnoch.

Mat. Partnera

Zielony zwrot

Tauron eksploatuje dziś trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 55 MW w Jaworznie, Choszcznie i Mysłowicach, a w budowie znajduje się farma Proszówek o mocy 55 MW oraz drugi etap farmy w Mysłowicach o mocy około 60 MW.  W fazie budowy znajduje się pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 140 MW. Trzy z nich zostaną uruchomione w przyszłym roku - Mierzyn o mocy 58 MW, Gamów o mocy 33 MW i Warblewo o mocy 30 MW. Pierwszy prąd z farmy Nowa Brzeźnica (20 MW) i Sieradz (24 MW) popłynie w 2025 roku.

Zgodnie z założeniami strategicznego „Zielonego Zwrotu Taurona” w 2030 roku grupa będzie dysponować 1400 słonecznymi megawatami. W fazie analizy inwestycyjnej znajduje się kolejne kilkanaście projektów OZE.

Materiał Partnera