Touran – wyniki finansowe I półrocza 2014 r.

Grupa Tauron osiągnęła w pierwszym półroczu 2014 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 9,22 mld zł, co oznacza spadek o ok. 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Publikacja: 21.08.2014 10:22

Touran – wyniki finansowe I półrocza 2014 r.

Foto: Bloomberg

Jednocześnie pomimo niesprzyjających warunków rynkowych i pogodowych grupa wypracowała EBITDA w wysokości 1,99 mld zł, w czym duży udział miała konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2014 roku 334,4 mln zł i był o 15,4 proc. wyższy rok do roku. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 276,1 mln zł. Oczekiwania analityków wahały się w przedziale od 147 do 326 mln zł, a mediana wyniosła 281 mln zł zysku netto. \Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 450 mln zł. Okazał się o 12,6 proc. wyższy rok do roku i o 7 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 421 mln zł.

EBITDA wyniosła 906 mln zł wobec oczekiwanych przez rynek 875 mln zł. Rok wcześniej EBITDA grupy była o 9,1 proc. niższa.

Przychody ze sprzedaży netto spadły o 4,5 proc. rdr do 4,339 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 4,336 mld zł.

W całym pierwszym półroczu 2014 roku zysk netto grupy Tauron przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 730 mln zł (spadek rdr o 14 proc.), zysk operacyjny 1,08 mld zł (spadek o 9 proc.), a EBITDA prawie 2 mld zł (mniej o blisko 3 proc.).

Marża EBITDA osiągnęła na koniec czerwca 2014 roku 21,6 proc., zaś marża EBIT ok. 11,7 proc. Skonsolidowane przychody grupy Tauron w pierwszym półroczu 2014 roku wyniosły 9,226 mld zł (spadek rok do roku o 5 proc.). Wzrost przychodów zanotowały segmenty: OZE (56,7 proc.), Obsługa Klienta (27,9 proc.) i Dystrybucja (1,3 proc.).

Spadły natomiast przychody ze sprzedaży segmentów: Wydobycie (w związku z sytuacją na rynku węgla) oraz Wytwarzanie (z powodu niższych cen i wolumenów sprzedaży wytworzonej energii). Segment Ciepło osiągnął przychody zbliżone do poziomu z I półrocza 2013 r.

- Wyniki finansowe należy ocenić pozytywnie, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę trudne dla firm sektora energetycznego otoczenie rynkowe. Lepsze wyniki rok do roku zanotował segment dystrybucja, między innymi dzięki niższym kosztom operacyjnym. Wysoką dynamikę wzrostu EBITDA osiągnął segment Wytwarzanie, ale także segment odnawialne źródła energii, w którym uruchomiliśmy w ostatnich miesiącach poprzedniego roku dwie farmy wiatrowe Marszewo i Wicko o łącznej mocy 122 MW - powiedział Dariusz Lubera, prezes Tauronu, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

Jednocześnie pomimo niesprzyjających warunków rynkowych i pogodowych grupa wypracowała EBITDA w wysokości 1,99 mld zł, w czym duży udział miała konsekwentna realizacja programu poprawy efektywności. Zysk netto grupy Tauron, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2014 roku 334,4 mln zł i był o 15,4 proc. wyższy rok do roku. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 276,1 mln zł. Oczekiwania analityków wahały się w przedziale od 147 do 326 mln zł, a mediana wyniosła 281 mln zł zysku netto. \Zysk operacyjny grupy w drugim kwartale 2014 roku wyniósł 450 mln zł. Okazał się o 12,6 proc. wyższy rok do roku i o 7 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 421 mln zł.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy