Ze spółki wypłynęły wczoraj dwie informacje, które mogły mieć wpływ na kształt notowań. Pierwszą z nich była informacja o uprawomocnieniu się pod koniec sierpnia marcowego wyroku sądowego w postępowaniu z powództwa spółki Forta z siedzibą z Jasinie – jednego z akcjonariuszy Energi. Sprawa dotyczyła zaskarżenia jednej z uchwał walnego zgromadzenia spółki, które odbyło się we wrześniu ub.r. Chodziło o obniżenie kapitału zakładowego gdańskiego koncernu i zmiany w statucie z tym związane. Sąd uznał wtedy powództwo za bezzasadne i zasądził koszty postępowania od Forte na rzecz Energi. Teraz to potwierdzono.

Koncern kolejnym raportem giełdowym poinformował o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę związaną ze spółką i zobowiązaną do przekazywania informacji w tym zakresie. Osoba ta kupiła 1,4 tys. papierów Energi 12 marca po 17,31 zł za walor i sprzedała ten pakiet 10 czerwca za 20,80 zł za akcję.