Wejście umowy w życie oznacza, że spółka która jest właścicielem głównego producenta ciepła dla miasta, Elektrociepłowni Białystok, staje się także jego dostawcą. Połączenie EC Białystok z miejską siecią MPEC pozwoli na optymalizację produkcji ciepła w mieście. Elektrociepłownia posiada dwa nowoczesne bloki opalane biomasą, o zerowej emisji CO2. Ich bardziej efektywne wykorzystanie poprawi stan środowiska naturalnego w mieście.

- W trosce o komfort cieplny białostoczan będziemy aktywnie inwestować w sieć ciepłowniczą. By zapewnić bezpieczne dostawy ciepła do mieszkań i biur w przyszłości konieczny jest bowiem remont sieci przesyłających energię cieplną. Wiele z nich powstało jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Nowoczesne technologie, które stosujemy pozwolą zmniejszyć straty cieplne, a więc także koszty. Zmiany przyniosą więc wymierne korzyści mieszkańcom Białegostoku – podkreśla cytowany w komunikacie Krzysztof Sadowski, prezes Enea Wytwarzanie.

W ciągu najbliższych pięciu lat Enea Wytwarzanie zainwestuje 101 mln zł w rozwój i modernizację MPEC. Dzięki remontom sieci i węzłów cieplnych, spółka zwiększy efektywność źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej. ENEA zmodernizuje także przestarzałą technologicznie Ciepłownię Zachód, dostosowując ją do zaostrzających się wymogów ekologicznych.

Enea Wytwarzanie jest częścią Grupy Enea, jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w kraju. Spółka odpowiada za cały obszar wytwarzania energii w Grupie ENEA, w tym za źródła odnawialne i kogeneracyjne (wytwarzające prąd i ciepło w jednym procesie). Ma duże doświadczenie w produkcji i dystrybucji ciepła zdobyte przez lata w Pile, Kozienicach i Białymstoku.

Od 2008 roku spółka jest współwłaścicielem, a od 2011 faktycznym właścicielem Elektrociepłowni Białystok, która już pracuje w kogeneracji. Jest więc bardziej ekologiczna i mniej kosztowna, gdyż dzięki wytwarzaniu ciepła i prądu w jednym procesie, zużywa od 10 do nawet 30 procent paliwa mniej, niż trzeba by było zużyć, produkując te dwa rodzaje energii osobno.