W segmencie obrotu grupa wypracowała 131 mln zł zysku EBITDA. Z kolei dystrybucja przyniosła jej 798 mln zł, wytwarzanie - 610 mln zł, a wydobycie, czyli kopalnia Bogdanka - 451 mln zł.

Przychody ze sprzedaży grupy LW Bogdanka za trzy kwartały tego roku przekroczyły 1,3 mld zł. Z kolei jej zysk netto sięgnął 143,6 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy. Jego publikację zaplanowano na 23 listopada.