Skorygowany wynik EBITDA przekroczył 136 mln zł, co oznacza 12-proc. pogorszenie wobec analogicznego okresu 2016 r. Z kolei zysk netto zbliżył się do 21 mln zł.

Do spadku zysków na poziomie EBITDA przyczyniły się m.in. wyniki energetyki konwencjonalnej, która zanotowała 63,9 mln zł (spadek o 12,4 mln zł), co było związane głównie z dokonaną w ubiegłym roku aktualizacją prognoz cen energii, gazu i CO2 na lata 2016-2020.

Segment energetyki wiatrowej też w ujęciu narastającym zanotował gorsze o 14 mln zł wyniki (spadek do 55,3 mln zł). To efekt niższych cen zielonych certyfikatów, wyższych stawek podatku od nieruchomości w niektórych spółkach oraz wyższych kosztów związanych z nieprzewidzianymi naprawami. Zostało to jednak skompensowane wyższą produktywnością i oszczędnościami na kosztach serwisu. Dzięki temu wyniki samego trzeciego kwartału były lepsze od osiągniętych w 2016 roku o 5,1 mln zł. Wszystko za sprawą dobrej wietrzności.

W biznesie dystrybucyjnym wynik oscylował wokół 13 mln zł, w obrocie wyniósł 9,2 mln zł, a biomasy - 1,3 mln zł.