PGE GiEK przyznaje, że wchodząca w jej skład Elektrownia Bełchatów jest znaczącym punktowym emitentem gazów cieplarnianych. Wynika to jednak z faktu, iż jest to największa jednostka produkująca energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny w Polsce i jedna z największych na świecie. Elektrownia Bełchatów dysponuje mocą 5382 MW i poziom emisji jest tutaj skumulowany w jednym miejscu. Spółka dodatkowo podkreśla, iż wszystkie elektrownie wchodzące w skład grupy PGE spełniają wyprzedzająco wszystkie wymogi stawiane przez prawo unijne i krajowe w odniesieniu do norm związanych z ochroną środowiska.

PGE GiEK zwraca uwagę, że zaprezentowany raport nie przedstawia danych w ujęciu względnym, czyli nie pokazuje ilości emitowanych zanieczyszczeń na jednostkę produkcji. Spółka wykazuje przy tym, że całościowy wpływ na środowisko elektrowni pod względem m.in. emisji do powietrza, hałasu, zagrożenia radiologicznego, wód powierzchniowych i podziemnych, jest porównywalny z innymi podobnych rozmiarów siłowni europejskich np. w Niemczech). „Zdając sobie jednak sprawę ze stopnia przewidywanej ingerencji w środowisko Elektrowni Bełchatów, od początku jej istnienia podejmujemy działania mające na celu sukcesywne zmniejszenie takiego oddziaływania" – czytamy w komunikacie PGE GiEK.

Spółka podaje, ze skuteczność odpylania w Bełchatowie wynosi 99,6 proc., a skuteczność odsiarczania spalin oscyluje wokół 95 proc.

PGE GiEK przypomina również, że Elektrownia Bełchatów prowadzi szereg działań zmniejszających jej oddziaływanie na środowisko. Podstawowy kierunek tych działań to podniesienie sprawności wytwarzania energii dzięki modernizacji istniejących bloków, która zapewnia spełnienie zaostrzonych standardów emisyjnych (obowiązujących po 2016 r.) oraz budowa nowych jednostek wytwórczych o wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej w innych lokalizacjach Spółki (Bełchatów, Opole, Turów).