Powstająca tam jednostka na węgiel brunatny o mocy 450 MW i sprawności netto przekraczającej 43 proc. zostanie oddana do eksploatacji w trzecim kwartale 2019 r. Dostarczy energię do około 1 mln gospodarstw domowych. Nowy blok zastąpi wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji. – W Turowie rozpoczynamy inwestycję, która podniesie wartość grupy i dzięki produkcji taniej energii w oparciu o węgiel brunatny zagwarantuje biznesowi stabilne fundamenty dla prowadzenia swojej działalności. Z nami bezpiecznie mogą się również czuć polskie rodziny, ponieważ korzystamy przede wszystkim z lokalnie dostępnych paliw – zaznaczał Marek Woszczyk, prezes PGE.

Projekt o wartości około 4 mld zł brutto realizuje konsorcjum firm: Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (lider konsorcjum posiadający 55,38 proc. udziałów), Budimex (22,31 proc.) oraz Tecnicas Reunidas (22,31 proc.). To już

Obok już realizowanych bloków w Opolu, jednostka w Turowie jest jedną z najważniejszych inwestycji największego w kraju wytwórcy energii. Obie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju. PGE na zwiększenie mocy konwencjonalnych i modernizację starych bloków wyda 31,5 mld zł z opiewającego na 50 mld zł budżetu na lata 2014-2020. Inwestycja w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju regionu. W trakcie realizacji projektu, kontrakty na dostawę surowców i materiałów otrzyma kilkaset firm. Prace wykonywać będzie ponad 100 przedsiębiorstw budowlanych, a zatrudnienie na placu budowy w szczytowym momencie sięgnie 2 tys. osób.

Polecenie rozpoczęcia prac PGE GiEK, czyli największa spółką grupy, wydało już w momencie jasnej sytuacji w zakresie wyboru głównego wykonawcy w procedurze przetargowej. Z rozstrzygnięciami w tym zakresie nie zgadzał się Shanghai Electric, który najpierw złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie zaskarżył decyzję KIO do sądu. Przypomnijmy jednak, że pod koniec października łódzki sąd okręgowy oddalił skargę Shanghai Electric. Chińczycy szacowali, że wybudują blok w Turowie za niewiele ponad 3 mld zł brutto. Zwycięskie konsorcjum MHPSE zaoferowało 3,9 mld zł, a koreański Doosan - 4 mld zł. Ten ostatni też początkowo nie zgadzał się z wyborem PGE, ale ostatecznie nie zdecydował się na zaskarżenie decyzji KIO. Budżet zamawiającego wynosił 2,8 mld złotych brutto.