Ocena uwzględnia już wpływ kupna przez największego wytwórcę w kraju polskich aktywów EDF. Według Moody's transakcja finalizowana do końca tego roku wzmocni pozycję PGE wśród pozostałych grup energetycznych. Zwiększy też udział działalności w częściowo regulowanym segmencie ciepłowniczym, który uznawany jest za bardziej przewidywalny, niż segment produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie agencja zwraca uwagę na to, że zakup aktywów EDF zwiększy wydatki inwestycyjne w średnim okresie. Pieniądze pójdą bowiem na dostosowanie jednostek floty wytwórczej do tzw. konkluzji BAT, czyli najnowszych norm środowiskowych wprowadzanych przez Komisję Europejską.

Ponadto, analitycy Moody's podkreślają ryzyko płynące z kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, mogące przełożyć się na spadek marży w segmencie produkcji energii elektrycznej w średnim okresie.

Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 9 miesięcy 2017 r. szacunkowe zadłużenie netto na 30 września 2017 r. wyniosło około 4,276 mld złotych, a wskaźnik stosunku długu netto do EBITDA za ostatnie 12 miesięcy szacowany jest na ok. 0,5.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Moody's oraz Fitch. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną.

- Uznanie branży finansowej jest dla nas satysfakcjonujące, jednak zdajemy sobie sprawę, że czekające nas w najbliższym czasie znaczące wydatki inwestycyjne przyczynią się do zmiany profilu finansowego grupy. Utrzymanie ratingu inwestycyjnego na obecnym wysokim poziomie jest dla nas jednym z kluczowych celów na kolejne lata – stwierdził cytowany w komunikacie Henryk Baranowski, prezes PGE.