Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia program odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie systemowym. Wartość tego programu to 2 mld zł. Co jednak w okresie zimowym, kiedy OZE są mniej produktywne? Resort zachęca do stosowania biogazu i zasobników ciepła.

Publikacja: 09.04.2024 22:18

Rusza program, który ma zazielenić ciepłownictwo. Na początek 2 mld złotych

Foto: Niskie ceny uprawnień do emisji CO2 zachęcają do ich kupowania, A nie modernizowania instalacji. Europejski system handlu obejmuje 11 tys. …

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia program odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie systemowym. Wartość tego programu to 2 mld zł.

Jak podkreśla resort, dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40 proc. węgla. Nowe wsparcie dotyczący wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców. Program uruchomi NFOŚiGW już 16 kwietnia 2024 r. O szczegółach wsparcia finansowego poinformowały w trakcie konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Urszula Zielińska. Przedsiębiorcy i samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej i magazyny ciepła. Program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

-W Polsce do systemu ciepłownictwa podłączonych jest 5,8 mln gospodarstw domowych – to pokazuje jak istotny jest element transformacji dot. właśnie ciepłownictwa systemowego. Pieniądze z programu można będzie przeznaczyć m.in. na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, magazyny ciepła, ale także przyłączenie do sieci ciepłowniczej – powiedziała minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig - Kloska.

Dla kogo wsparcie?

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i obejmie inwestycje dotyczące budowy i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 megawatów mocy cieplnej – MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystywane będą pompy ciepła, kolektory słoneczne i geotermia (bez kogeneracji). Elementem inwestycji mogą być ponadto przyłącza do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta (wytwórcy energii) lub magazyny energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).

Budżet na realizację celu programu wynosi 2 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano 1,43 mld zł, dla zwrotnych 0,57 mld zł. Wsparcie obejmie koszty kwalifikowane poniesione do 31.12.2030 r. z zastrzeżeniem, że zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach programu powstanie co najmniej 325 instalacji OZE o mocy co najmniej 898 megawatów mocy cieplnej – MWt. Planowane zmniejszenie emisji wyniesie co najmniej 387 062 Mg CO2/rok.

Praca zielonych ciepłowni w zimie 

Urszula Zielińska wiceminister klimatu i środowiska pytana o prace takich ciepłowni w zimie, powiedziała, że rozwiązaniem może być stosowanie paliwa zamiennego, jakim w zimie może być biogaz. - W przypadku źródeł pogodo zależnych operator systemu ciepłowniczego musi zaprojektować układ wytwarzania tak, aby zapewniał pokrycie bieżącego zapotrzebowania na ciepło. Konsekwentnie zwracamy uwagę na brak w systemach ciepłowniczych systemów magazynowania ciepła w okresie krótkoterminowym, jak również sezonowym. Tego typu rozwiązania umożliwiają zagospodarowywanie nadwyżek energii odnawialnej i magazynowanie jej na okresy, kiedy zielona energia nie będzie dostatecznie dostępna – podkreśla resort. W ogłoszonym dziś naborze wniosków jest uwzględniona możliwość wspierania magazynów/ - Model magazynowania sezonowego ciepła jest przykładem unikalnej roli ciepłownictwa systemowego w zintegrowanych sektorach energii, dlatego projektów systemy wsparcia inwestycyjnego uwzględniamy rozwiązania wdrażające taki model – podkreśla ministerstwo.

Minister Hennig - Kloska i Zielińska nie były jednak w stanie wprost odpowiedzieć na pytanie, czy ten program był wcześniej konsultowany przez resort z branżą ciepłowniczą, do których jest on adresowany. – Program szykował NFOŚiGW był on szeroko omawiany i długo przygotowywany – powiedziała Zielińska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia program odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz czystej energii w ciepłownictwie systemowym. Wartość tego programu to 2 mld zł.

Jak podkreśla resort, dzisiaj na potrzeby ciepłownictwa spala się ok 40 proc. węgla. Nowe wsparcie dotyczący wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii trafi do samorządów i przedsiębiorców. Program uruchomi NFOŚiGW już 16 kwietnia 2024 r. O szczegółach wsparcia finansowego poinformowały w trakcie konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska i wiceministra Urszula Zielińska. Przedsiębiorcy i samorządy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na pompy ciepła, kolektory słoneczne, geotermię, a także przyłączenie do sieci ciepłowniczej i magazyny ciepła. Program jest finansowany z Funduszu Modernizacyjnego.

Ciepło
Wzmaga się awantura o pompy ciepła. Firmy opuszczają stowarzyszenie, resort wyjaśnia
Ciepło
UOKiK wytropił nieprawidłowości na rynku pomp ciepła. Ich kontrola budzi emocje
Ciepło
Normy jakości dla pomp ciepła łapią opóźnienie
Ciepło
W lipcu rząd przedstawi harmonogram wyłączeń bloków węglowych
Ciepło
Najnowocześniejszy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno zdał testy operatora
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy