Już po kryzysie energetycznym? Ceny prądu i gazu spadły o kilkadziesiąt procent

Podsumowanie 2023 r. na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) stoi pod znakiem znaczących spadków cen prądu i gazu. W przypadku prądu w kontraktach rocznych spadki sięgają 42 proc., zaś w przypadku gazu nawet ponad 50 proc.

Publikacja: 05.01.2024 13:46

W pierwszym kwartale 2023 r. wolumen obrotów na wszystkich rynkach energii prowadzonych przez TGE by

W pierwszym kwartale 2023 r. wolumen obrotów na wszystkich rynkach energii prowadzonych przez TGE był wyższy niż rok wcześniej

Foto: Fotorzepa/Marta Bogacz

Najciekawiej prezentują się dane na rynku energii elektrycznej. Wielkość obrotu na TGE wzrosła o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022, zaś na rynku spot nawet o 91,4 proc.

Niższe ceny prądu, ale rekordowe obroty

Wielkość obrotu energią elektryczną na TGE wyniosła w 2023 r. 147 462 826 MWh, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do 2022 r. Obrót na rynku spotowym (natychmiastowym) wzrósł o 91,4 proc. rok do roku, do rekordowych 63 216 208 MWh. Rekordowe były zarówno obroty na Rynku Dnia Bieżącego (4 820 355 MWh, wzrost o 143,8 proc.), jak i na Rynku Dnia Następnego (58 395 853 MWh, wzrost o 88,1 proc.). Opłacalność kontraktów spotowych przełożyła się na spadek obrotów w kontraktach długoterminowych. Na rynku terminowym obroty osiągnęły poziom 84 246 618 MWh, co stanowi spadek o 22,2 proc. w porównaniu z 2022 r.

Średnia cena na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w 2023 r. na poziomie 533,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 262,55 zł/MWh względem 2022 r. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2024 r. (BASE_Y-24) wyniosła w całym 2023 r. 642,19 zł/MWh i jest to spadek o 467,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu na rok dostaw 2023 r., które były notowane w 2022 r.

Czytaj więcej

Przez tęgi mróz prąd podrożeje tam pięć razy

Spadki cen gazu, obroty też niższe

Inną tendencję mamy na rynku gazu. Wielkość obrotu gazem ziemnym na TGE ukształtowała się w 2023 r. na poziomie 133 100 018 MWh, co oznacza spadek o 6,0 proc. w stosunku do 2022 r. Obroty na rynku spot ukształtowały się na poziomie 18 235 816 MWh (spadek o 19,7 proc.), natomiast na rynku terminowym osiągnęły wartość 114 864 202 MWh (spadek o 3,4 proc.). W zakresie rynku spot obrót na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 14 865 537 MWh (spadek o 17,4 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu – 3 370 279 MWh (spadek o 28,4 proc.).

Podobnie jak w przypadku prądu, cena gazu spada. Średnia cena na rynku spot wyniosła w 2023 r. 213,94 zł/MWh, co oznacza spadek o 333,85 zł/MWh względem 2022 r. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) ukształtowała się na poziomie 267,65 zł/MWh, czyli o 278,73 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu na 2023 r. zawieranych w 2022 r.

Czytaj więcej

Piotr Zawistowski, prezes TGE: Nowa ustawa mrożąca ceny przywraca rynek

Prawa majątkowe i gwarancje pochodzenia 

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE ukształtował się w ubiegłym roku na poziomie 19 687 093 MWh (spadek r/r o 20,5 proc.). Średnia cena wyniosła w 2023 r. dla instrumentu PMOZE_A 158,18 zł/MWh, czyli o 33,62 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2022. Wielkość obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w 2023 r. osiągnął wartość 110 390 toe, co oznacza wzrost rok do roku o 12,7 proc. Średnia cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 121,48 zł/toe – o 162,75 zł/toe mniej niż w 2022 r.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2023 r. 42 344 447 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii rejestru gwarancji pochodzenia, a zarazem wzrost o 1,1 proc. w stosunku do 2022 r.

Najciekawiej prezentują się dane na rynku energii elektrycznej. Wielkość obrotu na TGE wzrosła o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022, zaś na rynku spot nawet o 91,4 proc.

Niższe ceny prądu, ale rekordowe obroty

Pozostało 94% artykułu
Ceny Energii
Mrożenie cen energii droższe niż szacowano. Są kolejne uwagi do projektu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Ceny Energii
Spółki bez rekompensat? Kurs Taurona spada, a inne resorty krytykują projekt
Ceny Energii
Ministra Hennig-Kloska: Bon energetyczny ma złagodzić podwyżkę ceny prądu
Ceny Energii
Nowe taryfy na prąd to „wejście do kasyna i niepewność". Niepokój sprzedawców
Ceny Energii
Ceny prądu mrożone nie tylko dla gospodarstw domowych. Jest projekt ustawy