Resorty spierają się o nadzór nad atomem. W tle partyjna polityka

Resort klimatu i środowiska krytykuje przejęcie nadzoru nad Polskimi Elektrowniami Jądrowymi przez Ministerstwo Przemysłu. Nieoficjalnie mówi się, że Koalicja Obywatelska chce stworzyć drugi ośrodek zarządzania energetyką w Polsce.

Publikacja: 18.03.2024 17:33

Paulina Hennig-Kloska

Paulina Hennig-Kloska

Foto: TV.RP.PL

W ubiegłym tygodniu rząd skierował do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym planuje objęcie funkcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do gospodarki złożami kopalin. 

Ministerstwo Klimatu krytykuje zapisy rozporządzenia rządu 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednak krytykuje zapisy rozporządzenia. - Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co, jak sugeruje tryb pracy nad projektem, może nastąpić jeszcze w marcu, będzie więc oznaczało, że objęcie funkcji Pełnomocnika przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do gospodarki złożami kopalin wyprzedzi o wiele tygodni zmiany ustawowe przewidujące przekształcenie działu gospodarka złożami kopalin w dział gospodarka surowcami energetycznymi — informuje w uwagach do rozporządzenia MKiŚ.

Czytaj więcej

Małe reaktory nadal atrakcyjne, ale wciąż odległe

Dalej pada kluczowe zdanie. - Spowoduje (to — red.) zatem odwrotny od zamierzonego efekt, w postaci likwidacji spójności systemu nadzoru nad sektorem energetycznym — podaje resort. MKiŚ pisze, że procedowanie przedmiotowego projektu rozporządzenia jest co najmniej przedwczesne i w obecnym stanie prawnym zmierza do osiągnięcia efektu odwrotnego od deklarowanego.

Kością niezgody atom

Paulina Hennig-Kloska, szefowa resortu klimatu, która podpisała się pod tymi uwagami, zwraca także uwagę, że proponowane w ww. projekcie objęcie funkcji Pełnomocnika przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu, w związku z przewidzianym w projekcie przeniesieniem spraw rozwoju i wykorzystania energii jądrowej do działu gospodarka surowcami energetycznymi, czyli właśnie Ministerstwa Przemysłu, będzie „odwracało uzasadniony, racjonalny i przyjęty już przez Radę Ministrów kierunek zmian przewidujących rozdzielenie spraw rozwoju i wykorzystania energii jądrowej od spraw nadzoru nad spółką Polskie Elektrownie Jądrowe.”

MKiŚ uzasadnia, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, prawa z akcji Skarbu Państwa w spółce Polskie Elektrownie Jądrowe wykonuje właśnie pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej — w przypadku przyjęcia procedowanego rozporządzenia będzie więc on umiejscowiony w Ministerstwie Przemysłu, czyli resorcie odpowiedzialnym po wejściu w życie projektu UD9 także za sprawy rozwoju i wykorzystania energii jądrowej.

- Takie działanie wydaje się stać w sprzeczności z przyjmowaną i akceptowaną powszechnie zasadą braku łączenia w jednych rękach rozwoju i gospodarczego wykorzystania określonego zasobu z nadzorem nad tego rodzaju działalnością - konkluduje resort klimatu.

Partyjna rozgrywka o nadzór nad energetyką jądrową

 O konsultacje ws. przeniesienia tegoż pełnomocnika z resortem klimatu apeluje także minister funduszu i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która w swoich uwagach załączyła pytania, czy ta zmiana została konsultowana z MKiŚ. Tożsame pytanie załączyła inna minister Agnieszka Buczyńska odpowiadająca w rządzie za społeczeństwo obywatelskie. 

Ma to polityczne znaczenie, bowiem szefowe trzech ministerstw, a więc Paulina Hennig-Kloska, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Agnieszka Buczyńska są związane z Polską 2050. Szefową Ministerstwa Przemysłu jest zaś prof. Marzena Czarnecka, która została wskazana na ten resort z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej. Na początku Ministerstwo Przemysłu miało nadzorować tylko górnictwo i transformację sektora. W miarę kształtowania się rządu do kompetencji tego resortu dodano wyjęte z klimatu departamenty ropy i gazu oraz energetyki jądrowej. 

Obecnie pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej jest Maciej Bando. 

W ubiegłym tygodniu rząd skierował do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym planuje objęcie funkcji pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej przez sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do gospodarki złożami kopalin. 

Ministerstwo Klimatu krytykuje zapisy rozporządzenia rządu 

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Atom
Atom w Koninie ofiarą poślizgu rządowych dokumentów
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Atom
Nadchodzi era atomu w UE. Potrzeba tylko jednego
Atom
Rosatom stracił pieniądze w Turcji. Co dalej z budowaną atomówką?
Atom
Niepewna budowa elektrowni atomowej Zygmunta Solorza z Koreańczykami
Atom
Siłownia atomowa w Zaporożu może już nigdy nie wrócić do pracy