Amerykanie pomogą budować kadry na potrzeby polskiego atomu

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa i Zastępca Sekretarza do spraw Energii USA, Kathryn Huff podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Polsce Regionalnego Centrum Szkoleniowego Czystych Technologii Energetycznych.

Publikacja: 21.09.2023 18:15

Polsko - amerykańskie porozumienie jądrowe

Polsko - amerykańskie porozumienie jądrowe

Foto: MKiŚ

W związku z decyzją polskiego rządu o budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w oparciu amerykańską technologię reaktorów AP1000, ma zostać utworzone w Polsce Centrum, które będzie wspierać rozwój kadr i kompetencji w oparciu o amerykańsko-polską współpracę w zakresie rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii jądrowych. Oferta Centrum skierowana będzie również do innych krajów Europy.

"Dzisiaj wykonujemy kolejny krok w stronę bezemisyjnej energetyki przyszłości. Dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, tworzymy w Polsce Regional Clean Energy Training Center - Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych. Centrum, które wesprze Program polskiej energetyki jądrowej, rozwój technologii SMR oraz ułatwi proces integrowania energetyki jądrowej z innymi czystymi technologiami, takimi jak odnawialne źródła energii. Placówka pomoże w budowaniu kadr i kompetencji w obszarze energetyki. Będzie realizować swoje zadania nie tylko na poziomie krajowym, ale skieruje swoją ofertę również do innych państw w naszym regionie "– powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Działania Centrum będą służyły rozwojowi zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej i pomogą w budowaniu kompetencji, a także zapewnią szkolenia dla pracowników sektora jądrowego. Propozycje Centrum będą skierowane do szerokiego grona odbiorców, środowiska akademickiego (studentów i doktorantów), a także przemysłu z branży jądrowej w Polsce i w dalszej perspektywie także innych krajów w regionie - będą one mogły wnieść do Polski doświadczenie i wiedzę ze światowej klasy amerykańskich instytutów i ośrodków badawczych. Funkcjonowanie Centrum ułatwi proces integrowania energetyki jądrowej z innymi czystymi technologiami, takimi jak odnawialne źródła energii, w ramach systemu elektroenergetycznego.

"Sprowadzając najlepszych amerykańskich ekspertów, Centrum Departamentu Energii pomoże Polsce wyszkolić wysoko wykwalifikowaną kadrę, która będzie tworzyć i obsługiwać najbardziej zaawansowaną na świecie technologię jądrową i technologie związane z czystą energią. Jako Stany Zjednoczone jesteśmy dumni, że możemy być najbliższym partnerem Polski w procesie transformacji w stronę czystej energii" – podkreślił ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzone są obecnie rozmowy z polskimi szkołami wyższymi. Zainteresowanie udziałem w działalności w Centrum wyraziło dotychczas 11 najważniejszych polskich szkół wyższych, kształcących studentów i doktorantów w obszarze energetyki i fizyki jądrowej. W najbliższym czasie zostaną ustalone szczegółowe zasady współpracy obejmującej komponent akademicki i potencjalne kontakty między polskimi i amerykańskimi szkołami wyższymi i instytutami badawczymi. W dalszej kolejności zostaną opracowane plany konkretnych projektów szkoleniowych na potrzeby rozwoju kadr i kompetencji w obszarze energetyki jądrowej. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nawiązało kontakt w tym zakresie z następującymi szkołami wyższymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Gdańską, Politechniką Koszalińską, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

Pierwsze spotkanie polsko-amerykańskiego komitetu sterującego działalnością Centrum zostało zaplanowane na październik 2023 r. W tym czasie określone zostaną pierwsze projekty do realizacji jeszcze w bieżącym roku.

W związku z decyzją polskiego rządu o budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w oparciu amerykańską technologię reaktorów AP1000, ma zostać utworzone w Polsce Centrum, które będzie wspierać rozwój kadr i kompetencji w oparciu o amerykańsko-polską współpracę w zakresie rozwoju i wdrażania zaawansowanych technologii jądrowych. Oferta Centrum skierowana będzie również do innych krajów Europy.

"Dzisiaj wykonujemy kolejny krok w stronę bezemisyjnej energetyki przyszłości. Dzięki współpracy z naszymi przyjaciółmi ze Stanów Zjednoczonych, tworzymy w Polsce Regional Clean Energy Training Center - Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych. Centrum, które wesprze Program polskiej energetyki jądrowej, rozwój technologii SMR oraz ułatwi proces integrowania energetyki jądrowej z innymi czystymi technologiami, takimi jak odnawialne źródła energii. Placówka pomoże w budowaniu kadr i kompetencji w obszarze energetyki. Będzie realizować swoje zadania nie tylko na poziomie krajowym, ale skieruje swoją ofertę również do innych państw w naszym regionie "– powiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Atom
Atomowy bilans otwarcia na majówkę
Atom
Ruszą prace terenowe na obszarze przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce
Atom
Szczerość atomowych decydentów. Atom później i drożej
Atom
Jest nowy prezes atomowej spółki PGE
Atom
W Zaporożu „bardzo bliska katastrofy nuklearnej”. MAEA ostrzega świat