Umowa podkreśla warunki współdziałania w zakresie budowy w Polsce niedużych, modułowych elektrowni jądrowych opartych na technologii SMR (ang. Small Modular Reactors). Strony porozumienia uzgodnią cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać w naszym kraju sieć czystych ekologicznie elektrowni nuklearnych SMR o łącznej mocy około 10 000 MWe, przy czym każda mała siłownia jądrowa składać się będzie z co najmniej jednego bloku energetycznego o mocy elektrycznej 300 MWe i mocy cieplnej 870 MWt. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Projektowany okres eksploatacji każdego obiektu to 60 lat.

„W finansowym wspieraniu projektów SMR, prowadzonym na zasadzie inwestycji kapitałowej, widzimy działanie perspektywiczne, które na kilkadziesiąt lat zapewni Polsce czystą, zeroemisyjną oraz relatywnie tanią energię elektryczną i cieplną" - powiedział wiceprezes Funduszu Artur Michalski.

Czytaj więcej

Tomasz Stępień, prezes Polskie Elektrownie Jądrowe: Czas na atomowe prace projektowe

Spółka Orlen Synthos Green Energy, z którą NFOŚiGW podpisał umowę o współpracy, zajmuje się budową obiektów małej energetyki jądrowej przy wykorzystaniu reaktora BWRX-300 GE Hitachi. Firma dysponuje wyłącznym prawem do promowania, oferowania i wdrażania tej technologii w Polsce.

Elektrownia jądrowa SMR może być zbudowana w ciągu 24-36 miesięcy. Synthos Green Energy (SGE) i PKN Orlen utworzyły spółkę joint venture Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i wspólnie planują budowę w Polsce floty reaktorów SMR BWRX-300, z których pierwszy ma zostać uruchomiony do końca bieżącej dekady.