Konsorcjum Nabucco Gas Pipeline International ma pożyczyć 2 mld euro (7,85 mld zł) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 1,2 mld euro (4,7 mld zł) z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju a pozostałe 0,8 mld euro (3,15 mld zł) z Banku Światowego. Członkowie konsorcjum planują około połowy z 8 mld euro (31,4 mld zł) ogólnych kosztów przedsięwzięcia sfinansować we własnym zakresie.

W konsorcjum budującym gazociąg Nabucco znajdują się niemiecki RWE, bułgarski Bulgargaz, austriacki OMV, węgierski MOL, rumuński Transgaz oraz turecki Botas. Rura, którą gaz ziemny miałby być transportowany z Iranu, Azerbejdżanu, oraz wschodniej części Turcji (ewentualnie także z Rosji) do Austrii przebiegać miałaby przez terytorium Bułgarii Rumunii i Węgier.

[b]Gazociąg liczyłby około 3,3 tys. km i przesyłałby docelowo 31 mld m sześc. gazu [/b](początkowo nie więcej jednak niż 17 mld m sześc.).

Rozpoczęcie jego budowy planowane jest na przyszły rok, a zakończenie na koniec 2014 lub początek 2015 r. Nabucco byłby zatem istotnym konkurentem dla rosyjskiego Gazociągu Południowego, który miałby przeciąć Morze Czarne i połączyć wybrzeża Rosji i Bułgarii.