[b]DJSI World [/b]to jeden z najbardziej prestiżowych indeksów, do których wchodzą jedynie spółki, które zostaną uznane za najlepiej zarządzane, zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Muszą to być podmioty, które są liderem zarówno pod względem ekonomiczno-finansowym, jak i społecznym oraz środowiskowym. MOL dołączy do innych spółek wchodzących w skład tego indeksu 20 września 2010 r.

Węgierski koncern był jedną z [b]112 spółek [/b]z sektora ropy i gazu, jakie szwajcarska firma Sustainable Asset Management przebadała w tym roku pod kątem ewentualnego włączenia do DJSI World. Ostatecznie na wejście do prestiżowego indeksu zasłużyło [b]12 [/b]z nich, w tym notowany m.in. na giełdzie w Warszawie MOL.