Spółka Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” zdecydowaną większość przychodów wypracowuje dzięki kontraktom pozyskanym z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, czyli od firmy, która jest jej 100-proc. udziałowcem. W ubiegłym roku prowadziła m.in. wiercenia na podziemnych magazynach gazu: PMG Kosakowo, PMG Wierzchowice i PMG Mogilno. W tym roku PNiG Nafta będzie je kontynuować. Ponadto w Polsce przeprowadzi poszukiwania ropy i gazu dla Energii Zachód (firma zależna od Aurelian), Lane Energy (należy do koncernu ConocoPhillips) i Geometric Drilling.

PNiG Nafta jest też obecna na rynkach zagranicznych. W Egipcie dokonuje odwiertów dla Gulf of Suez Petroleum oraz Offshore Shukhier Oil. W Indiach szuka złóż na zlecenie Cairn Energy India Pty Limited, a w Słowacji na zlecenie OMV. Strategia spółki zakłada, że w najbliższych latach będzie przede wszystkim szukać nowych kontraktów w krajach europejskich, a także w Egipcie, Indiach, Libii i Jordanii.

Spółka szczególny wzrost popytu na swoje usługi obserwuje w Polsce, co związane jest z prowadzonymi przez wiele firm poszukiwaniami złóż gazu łupkowego. - Jeśli chodzi o inne kraje nie zauważyliśmy jakiegoś znaczącego wzrostu popyta na poszukiwanie złóż – twierdzi Patrycja Kujawa z działu marketingu PNiG Nafta.

W ubiegłym roku spółka wypracowała 251,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek ich wartości o 11,6 proc. w stosunku do 2008 r. To z kolei spowodowało dość mocną zniżkę zysku netto. W ubiegłym roku wyniósł on 12,3 mln zł, co oznacza że spadł o 64,5 proc.