Komisja skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając, że nasz kraj nie przestrzega przepisów dotyczących wydawania pozwoleń na poszukiwania złóż. Państwa należące do Unii Europejskiej powinny umożliwić składanie wniosków wszystkim zainteresowanym firmom, a przy wyborze kierować się obiektywnymi kryteriami. Komisja zarzuca Polsce, że nie spełniła wymogów unijnych. Uznała, że nie wypełnia m.in. dyrektywy w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję ropy i gazu.