Norweskie złoża służą Lotosowi

W trudnych warunkach makroekonomicznych I kwartału Lotos wypracował blisko 7,2 mld zł przychodów ze sprzedaży i 17 mln zł zysku operacyjnego.

Publikacja: 29.04.2014 14:09

Norweskie złoża służą Lotosowi

Foto: Bloomberg

Działania realizowane w ramach programu „Efektywność i Rozwój 2013-15" przynoszą Lotosowi konkretne efekty. W I kw. dalszej poprawie uległa płynność finansowa spółki i zmniejszyło się jej zadłużenie. Wskaźnik relacji długu finansowego do kapitału własnego wyniósł 31 marca br.  66 proc. co oznacza spadek 7 o punktów procentowych.

– Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych konsekwentnie realizujemy zatwierdzony w ubiegłym roku program, stanowiący uzupełnienie strategii do 2015 roku – podsumowuje Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. – Dynamicznie rozwijamy nasze kompetencje w segmencie poszukiwań i wydobycia, zwiększamy udziały w rynku hurtowym i detalicznym, zmniejszamy zadłużenie. To wszystko jest pozytywnie dyskontowane przez rynek.

Wyniki nadal pozostawały jednak pod presją pogarszających się marż z notowań kluczowych produktów (zwłaszcza oleju napędowego, paliwa lotniczego i lekkiego oleju opałowego) oraz spadku dyferencjału Brent/Ural (-2 proc. kw./kw., -19 proc. r/r). Miało to bezpośredni wpływ na spadek modelowej marży rafineryjnej, która w analizowanym okresie wyniosła 5,05 dol./bbl.

Należy podkreślić, że dzięki realizacji Programu 10+, Lotos dysponuje jedną z najnowocześniejszych rafinerii na świecie, co stanowi istotną przewagę konkurencyjną. W opublikowanym przez Total benchmarku (European Refining Margins Indicator) średnia marża dla rafinerii zlokalizowanych w północno-zachodniej Europie wyniosła w I kw. br. zaledwie 0,9 dol./bbl i spadła o 75 proc. r/r.

Dodatkowo na kurczącym się krajowym rynku hurtowym paliw płynnych Lotos osiągnął w okresie styczeń-luty br. wzrost sprzedaży – zwiększając swój udział o 1,7 pp. – do poziomu 33,7 proc..

Heimdal – wzrost wydobycia, lepsze wyniki

Przychody segmentu wydobywczego w I kw. 2014 r. wyniosły blisko 260 mln zł i były wyższe o 50 proc. kw./kw. i 38 proc. r/r w związku z wydobyciem oraz sprzedażą kondensatu i gazu z zakupionych w 2013 r. aktywów w ramach tzw. pakietu Heimdal. EBITDA segmentu wyniosła w analizowanym okresie prawie 157 mln zł (+53 proc. r/r). W I kw. br. Lotos wydobył w sumie ponad 1,1 mln boe, z czego 650 tys. boe pochodziło ze złóż norweskich, 340 tys. boe z Polski i 140 tys. boe ze złóż litewskich.

W I kw. br. zakończono rozpoczęte w grudniu 2013 r. wiercenie otworu 25/5-9 (Trell) na koncesji PL102F. Operatorem koncesji jest Total E&P Norge AS. Wiercenie zakończyło się odkryciem akumulacji węglowodorów. Aktualnie spółka Lotos Norge analizuje wyniki wiercenia ww. otworu i dokonuje interpretacji materiału sejsmicznego 3D w celu oszacowania wielkości akumulacji.

21 stycznia 2014 r. spółka Lotos Norge otrzymała w rundzie APA 2013 dwie nowe koncesje poszukiwawcze na M. Północnym.

W I kw. 2014 r. Lotos Petrobaltic kontynuował wydobycie ropy naftowej ze złoża B3. Na koncesji Gotlandia trwały przygotowania do wiercenia otworu poszukiwawczego B27-1 przez nowo zakupioną platformę „Lotos Petrobaltic". W ww. okresie analizowano również dane sejsmiczne 3D z koncesji Gaz Południe, Łeba, Rozewie, Sambia W i Sambia E.

Stabilna produkcja

Rafineria Lotos w Gdańsku utrzymywała w I kw. br. przerób na poziomie zbliżonym do I kw. ub.r. Obciążenie instalacji rafineryjnych w analizowanym okresie zostało dostosowane do trudnej sytuacji rynkowej. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 87,5 proc.. Dla porównania średnie wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w krajach OECD wyniosło w tym czasie ok. 80 proc..

Na przestrzeni minionego roku Lotos pozostaje najszybciej rozwijającą się siecią stacji paliw w Polsce. Po dwóch pierwszych miesiącach br. udział Lotos w krajowym rynku detalicznym paliw wzrósł do 9,3 proc., tj. o 0,8 pp. r/r jest bliski osiągnięcia celu strategicznego 10 proc.. Dodatkowo w I kw. 2014 r. obszar detaliczny wykazał zysk operacyjny w wysokości 3,4 mln zł. To efekt m.in. skutecznych rozwiązań optymalizujących działalność operacyjną.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?