Panele z udziałem PGE na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Przedstawiciele największej polskiej grupy energetycznej wezmą udział w ośmiu panelach tegorocznego XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Publikacja: 02.09.2014 11:07

Przedstawiciele największej polskiej grupy energetycznej wezmą udział w ośmiu panelach tegorocznego

Przedstawiciele największej polskiej grupy energetycznej wezmą udział w ośmiu panelach tegorocznego XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Foto: Bloomberg

Cykl dyskusji w ramach spotkania sektora energetycznego zainauguruje panel poświęcony przyszłości węgla, z którego Polska wytwarza dziś niemal 90 proc. energii elektrycznej.

Jak jednak wskazują prognozy resortu gospodarki, przedstawione w Polityce energetycznej Polski do 2050 r., należy się liczyć ze zmniejszeniem znaczenia tego paliwa w długiej perspektywie.

Czy węgiel to przyszłość, czy już przeszłość? Na tak przewrotnie zadane pytanie spróbują odpowiedzieć Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) występujący w roli gospodarza panelu, wraz z szefami największych spółek z branży energetycznej – Dariuszem Luberą z Taurona, Krzysztofem Zamaszem z Enei i Mirosławem Bielińskim z Energi.

Pytanie jest zasadne nie tylko w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Po 2020 r. aktualnie eksploatowane złoża węgla brunatnego zaczną się wyczerpywać. Chodzi tu m.in. o surowiec wydobywany przez grupę PGE w Bełchatowie i Turowie, który jest spalany w tamtejszych siłowniach. Dlatego właśnie koncern kontynuuje przygotowania do budowy kompleksu kopalni  i elektrowni w Gubinie oraz Złoczewie.

Jednak przyszłość „czarnego złota" jest ważna także ze względu na trwające już inwestycje w wysokosprawne (ok. 45 proc.) i spełniające normy środowiskowe bloki w Opolu o łącznej mocy 1800 MW należące do PGE, jednostkę Tauronu w Jaworznie o mocy 910 MW czy tę realizowaną przez Eneę w Kozienicach na 1075 MW. Ich budowa pochłonie łącznie ponad 20 mld zł, z czego na opolskie bloki zostanie przeznaczonych prawie 12 mld zł.

Ale to nie wszystko. Strategia największego wytwórcy energii w kraju zakłada budżet inwestycyjny na poziomie 50 miliardów złotych w latach 2014–2020. Najwięcej, bo 31,5 mld zł, pójdzie na budowę nowych mocy konwencjonalnych oraz modernizację i odtworzenie istniejących aktywów wytwórczych.

Coraz bardziej restrykcyjne cele UE w obszarze klimatu bowiem skłaniają dziś branżę do potężnych inwestycji, również w istniejących elektrowniach. Branża przygląda się też uważnie innowacyjnym technologiom spalania węgla.

Dlatego PGE, wspólnie z innymi firmami z branży, prowadzi badania dotyczące węglowego ogniwa wykorzystującego utlenianie paliwa w reakcji elektrochemicznej, co umożliwia osiągnięcie sprawności przekraczającej nawet 60 proc.

Niemniej ważne niż cele klimatyczne jest dziś jednak bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcowa.

I to właśnie te dwa wątki przeplatają się w tegorocznych dyskusjach, m.in. tej pt. „Unia energii dla Europy – konkurencyjność, wzrost, bezpieczeństwo, solidarność" (odbędzie się 2 września), w którym panelistą będzie Dariusz Marzec, wiceprezes ds. strategii i rozwoju PGE, a także w panelach „Nowy wymiar i wyzwania polskiej i europejskiej polityki energetycznej", „Unia energetyczna. Jak wzmocnić konkurencyjność energetyczną Polski oraz Unii Europejskiej?" (oba będą miały miejsce 3 września), gdzie dyskutować będzie Marek Woszczyk.

Z kolei o wyzwaniach, jakie wiążą się z przyjętym przez UE na lata 2013–2014 pakietem energetyczno-klimatycznym oraz projektem unijnego planu działania w zakresie energii do roku 2050 porozmawiają uczestnicy panelu „Polityka klimatyczna UE versus konkurencyjność gospodarek państw unijnych", wśród których będzie Monika Morawiecka, dyrektor departamentu strategii Polskiej Grupy Energetycznej.

Ponieważ znaczenie energetyki jądrowej w najbliższych dziesięcioleciach będzie rosło, podczas krynickiego forum nie zabraknie głosu PGE, która realizuje politykę rządu w zakresie przygotowań do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, również i w tym obszarze.

Ostatniego dnia forum (4 września) eksperci uczestniczący w dyskusji poświęconej miejscu energetyki jądrowej w naszym miksie przedstawią swoje opinie m.in. na temat koniecznego wsparcia takiej inwestycji przez państwo, a także konieczności kształcenia kadr dla stawiającego dziś na innowacje sektora energetycznego.

—awk

Cykl dyskusji w ramach spotkania sektora energetycznego zainauguruje panel poświęcony przyszłości węgla, z którego Polska wytwarza dziś niemal 90 proc. energii elektrycznej.

Jak jednak wskazują prognozy resortu gospodarki, przedstawione w Polityce energetycznej Polski do 2050 r., należy się liczyć ze zmniejszeniem znaczenia tego paliwa w długiej perspektywie.

Pozostało 91% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie