Nowela zwiększa limity zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniża cenę maksymalną energii m.in. dla samorządów i przedsiębiorców. Dla gospodarstw domowych limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie, dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba niepełnosprawnością z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników - z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie. Co ważne, nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r., nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej - jeszcze przed wejściem w życie proponowanej ustawy - przekroczył dotychczasowy limit.

Czytaj więcej

Rząd obniży ceny energii dla samorządów i biznesu. Zapłacą za to firmy węglowe

Zmiana ustawy przewiduje także, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł/MWh do 693 zł/MWh. Niższa cena będzie przysługiwać samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz wrażliwym podmiotom użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Przy jednoczesnym jeszcze głębszym mrożeniu cen energii, ustawa przewiduje, że podmioty, które zajmują się wydobyciem, wytwarzaniem lub obrotem węglem, zapłacą składkę solidarnościową od nadzwyczajnych zysków uzyskanych w 2022 r. Nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat. Nadmiarowe dochody zostaną obciążone składką w wysokości 33 proc., a środki od nadzwyczajnych zysków spółek węglowych zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Ma to być ok. 2 mld zł.

 Za jej przyjęciem głosowało 436 posłów, przeciw było pięciu posłów, wstrzymało się od głosu 10 posłów. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.