Grupa posłów i członków Partii Razem poinformowała o przesłaniu do premiera pytania o stan realizacji „Program polskiej energetyki jądrowej" . O sprawie poinformowała branżowy portal Energetyka 24. Zdaniem Razem sprawna realizacja, wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jest konieczna, aby zapewnić tanią energię elektryczną oraz zmniejszyć zależność Polski od importu nośników energii. Tym czasem podkreślają, oni, że można mieć wątpliwości, czy w ogóle jest on prowadzony w sposób przemyślany i planowy.

Czytaj więcej

Premier wyznaczył następcę Piotra Naimskiego. Będzie odpowiedzialny za polski atom

Ich zdaniem można zaobserwować niepokojący chaos wewnątrz Rady Ministrów, brak współpracy pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i podległą mu spółką Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

W interpelacji zapytano m.in. o brak konkurencyjnego procesu wyboru dostawcy konstrukcji bloków jądrowych oraz dlaczego raport o oddziaływaniu na środowisko, złożony do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a opracowany przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe dla Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec jest oparty wyłącznie na technologii Westinghouse AP1000, mimo że nie wybrano jeszcze dostawcy?.

Interpelacja liczy 14 pytań do premiera.