Jest porozumienie ze związkami o wydzieleniu węgla z energetyki

Przedstawiciele Skarbu Państwa oraz związków zawodowych w spółkach energetycznych, uzgodnili treść umowy społecznej dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Elementy umowy będą musiały jednak uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Sam proces powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma zakończyć się na początku drugiego kwartału 2023 r.

Publikacja: 14.12.2022 18:43

Jest porozumienie ze związkami o wydzieleniu węgla z energetyki

Foto: Bloomberg

Przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa uzgodnili i parafowali treść umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Umowa określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem NABE. Umowa zawiera gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.

Czytaj więcej

NABE opóźnione. Poznaliśmy powód

Zobowiązania względem pracowników i potrzeba nowej ustawy

Parafowana Umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące: gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego mechanizmów minimalizowania skutków transformacji oraz zasad monitorowania realizacji umowy społecznej. Autorzy dokumentu nie sprecyzowali jakie mają to być mechanizmy. „W toku negocjacji wskazywano na konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego oraz będą podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy jedynie w uzasadnieniu.

Przepisy umowy przewidują także wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.

Czytaj więcej

Węglowe porządki w PGE. NABE nadal pod znakiem zapytania

Kluczowe stanowisko Brukseli

Wejście w życie wskazanych w Umowie Społecznej osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego będzie jednak wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.

Uroczyste podpisanie umowy społecznej zaplanowano na 22 grudnia br. Do zakończenia procesu wydzielenia aktywów węglowych pozostała jeszcze wycena aktywów węglowych, a więc przekazywanych przez spółki do NABE elektrowni węglowych oraz zakończenie rozmów z bankami na temat zadłużenia sektora wytwarzania.

Przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa uzgodnili i parafowali treść umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Umowa określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem NABE. Umowa zawiera gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.

Węgiel
Niemcy nie odejdą wcześniej od węgla. Koniec lat 30 pozostaje w mocy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Węgiel
Górnictwo znów na minusie, a zgody na pomoc nadal nie ma
Węgiel
Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej: Wbrew niektórym jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później
Węgiel
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów