Jest porozumienie ze związkami o wydzieleniu węgla z energetyki

Przedstawiciele Skarbu Państwa oraz związków zawodowych w spółkach energetycznych, uzgodnili treść umowy społecznej dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Elementy umowy będą musiały jednak uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Sam proces powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) ma zakończyć się na początku drugiego kwartału 2023 r.

Publikacja: 14.12.2022 18:43

Jest porozumienie ze związkami o wydzieleniu węgla z energetyki

Foto: Bloomberg

Przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa uzgodnili i parafowali treść umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Umowa określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem NABE. Umowa zawiera gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.

Czytaj więcej

NABE opóźnione. Poznaliśmy powód

Zobowiązania względem pracowników i potrzeba nowej ustawy

Parafowana Umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące: gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa, systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego mechanizmów minimalizowania skutków transformacji oraz zasad monitorowania realizacji umowy społecznej. Autorzy dokumentu nie sprecyzowali jakie mają to być mechanizmy. „W toku negocjacji wskazywano na konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego oraz będą podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy jedynie w uzasadnieniu.

Przepisy umowy przewidują także wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.

Czytaj więcej

Węglowe porządki w PGE. NABE nadal pod znakiem zapytania

Kluczowe stanowisko Brukseli

Wejście w życie wskazanych w Umowie Społecznej osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego będzie jednak wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.

Uroczyste podpisanie umowy społecznej zaplanowano na 22 grudnia br. Do zakończenia procesu wydzielenia aktywów węglowych pozostała jeszcze wycena aktywów węglowych, a więc przekazywanych przez spółki do NABE elektrowni węglowych oraz zakończenie rozmów z bankami na temat zadłużenia sektora wytwarzania.

Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes
Węgiel
Państwowe spółki z zakazem importu węgla. Normy zapasów przekraczają 200 proc.
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Węgiel
PGE nie chce "miękkiego" wydzielenia węgla. Liczy na pozbycie się elektrowni z Grupy