PGE podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy zbycia udziałów w spółkach Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur – Serwis, Megaserwis oraz Ramb. Tym samym spółka PGE GiEK nabyła prawo własności 100 proc. udziałów we wskazanych spółkach. – PGE konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uporządkowania struktur Grupy PGE. Sprzedaż udziałów sześciu spółek, dedykowanych do realizacji zadań na rzecz spółki PGE GiEK, jest kolejnym działaniem przygotowującym Grupę PGE do wydzielenia aktywów węglowych do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Spółka jednak nadal nie informuje, jak przebiegają rozmowy z bankami dotyczące zadłużenia sektora wytwarzania, które przejdzie do NABE. Nie jest także jasne czy uzgodniono wycenę aktywów węglowych, które trafią do nowego podmiotu. Z nieoficjalnych informacji dowiadujemy się jednak, że termin 1 stycznia 2023 r. – wstępnie planowany na rozpoczęcie pracy agencji – jest już nieosiągalny, na co wpływ mają m.in. liczne zmiany w regulacji handlu energią elektryczną. – Gdyby to ode mnie zależało, to wydzieliłbym węgiel ze spółek nawet dzisiaj. Nie jest to jednak możliwe, bo wciąż toczą się rozmowy z bankami. Kiedy się zakończą? Nie wiem – mówi nam jeden z menadżerów zaangażowanych w proces.

Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur – Serwis, Megaserwis oraz Ramb to spółki z Grupy Kapitałowej PGE, które świadczą usługi na rzecz kopalni i elektrowni z Grupy PGE. Po wydzieleniu aktywów węglowych będą realizować zadania na rzecz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.