Obydwa akty prawne to część Pakietu „Fit for 55”. Jego celem jest realizacja co najmniej 55 proc. redukcji emisji CO2 do 2030 r. w sposób przystępny kosztowo i akceptowalny społecznie. Jerzy Buzek to jedyny polski europoseł, który jest głównym sprawozdawcą PE w ramach prac nad całym Pakietem.

- Gaz będzie miał istotne znaczenie w naszej transformacji energetycznej i odchodzeniu od węgla, zwłaszcza w ciepłownictwie. W krótszej perspektywie będzie to gaz ziemny, w dłuższej - coraz bardziej gazy niskoemisyjne: wodór, biogaz, biometan. Niezbędne jest jednak zapewnienie jasnych ram prawnych, warunków do rozwoju infrastruktury i sieci. I po trzecie - w sercu tych działań powinna być zawsze troska o konsumentów i przeciwdziałanie szokom cenowym. Nikt nie może być dziś w Unii zmuszany do wyboru między opłaceniem rachunku za ogrzewanie a zakupem jedzenia czy leków - podkreślił były premier RP i były przewodniczący PE.

Czytaj więcej

Jacek Sasin: Prawdą jest, że polityka klimatyczna to ok. 30 proc. w rachunku. Ale to i tak dużo

Pakiet Wodorowo-Gazowy proponuje m.in. szereg ułatwień w dostępie do sieci dla gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz system certyfikacji tych gazów. Ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne UE przez strategiczne podejście do magazynów tego paliwa i wprowadzenie ograniczeń w zawieraniu kontraktów długoterminowych na gaz ziemny. Na mocy tych przepisów wraca także pomysł wspólnych jego zakupów.

Po przyjęciu stanowiska przez komisję ITRE i cały Parlament Europejski, ostateczny kształt nowego rozporządzenia i dyrektywy będą wynikiem negocjacji między PE a państwami członkowskimi (Radą UE).