W Sejmie rozpatrywany jest projekt obniżenia podatku od wydobycia rud miedzi i srebra, firmy poszukiwawcze uznały, że należy przypomnieć, iż należałoby też rozwiązać problem wpływu podatku na nowe projekty górnicze. Lumina Group i Electrum Group zamówiły w EY raport na ten temat, jak sprawa wygląda
z punktu widzenia KGHM?
Twierdzenie, że z powodu podatku w Polsce nie prowadzi się poszukiwań czy nie podejmuje się nowych projektów wydobywczych, to mit. Mimo że podatek funkcjonuje w takiej, a nie innej formule, KGHM co roku zwiększa i tak bardzo wysokie nakłady na udostępnianie kolejnych obszarów górniczych, m.in. Głogowa Głębokiego Przemysłowego. Tak więc jesteśmy w stanie ruszać z wydobyciem w nowych miejscach, zapłacić podatek oraz mieć zyski EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja – red.) i netto. Nawet przy niskich cenach miedzi, jakie mieliśmy w II połowie 2018 r. Naprawdę chętnie poszedłbym wreszcie z KGHM po nowe obszary górnicze, jak Bytom Odrzański czy Kotla. Nie podatek jest dla nas kłopotem, tylko to, że nie otrzymujemy koncesji. Jeśli dostaniemy koncesje, to niezależnie od losów podatku w ciągu kilku lat będziemy tam w stanie ruszyć z eksploracją. Z naszym doświadczeniem i infrastrukturą możemy doprowadzić do wydobycia znacznie szybciej niż ktoś całkowicie z zewnątrz.

""

A worker uses a rod to control the flow of molten silver from a ladle before being cast at the KHGM Polska Miedz SA smelting plant in Glogow, Poland/Bloomberg

energia.rp.pl

Od lat trwa batalia o koncesje między KGHM a inwestorami zagranicznymi. Na jakim etapie są sprawy?
Jeśli chodzi o złoża soli potasowo-magnezowych i miedzi w rejonie Pucka, w lutym Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że otrzymana w 2014 r. koncesja należy do nas, i będziemy mogli wznowić wiercenia i zakończyć projekt eksploracyjny. W przypadku Bytomia Odrzańskiego i Kulowa w 2017 r. NSA nakazał Ministerstwu Środowiska ponownie rozpatrzyć wnioski koncesyjne – czekamy na decyzję.

Z raportu EY jasno wynika, że przy obecnej konstrukcji podatku zwrot z nowych inwestycji wydłuża się nawet o dekadę.
Każdy inwestor w wyścigu o złoża ma prawo do prezentowania swojego stanowiska, swoich racji. Powtórzę, fakty są takie, że jeśli ktoś argumentuje, że podatek uniemożliwia eksplorację i przejście do fazy inwestycyjnej, to jest to nieprawda. Jeśli ktoś uważa, że to mu się nie opłaca, to przecież nikt nikogo nie zmusza do inwestowania. My jesteśmy gotowi. KGHM zainwestował w Polsce miliardy złotych. Mamy odpowiednie doświadczenie, wiedzę, infrastrukturę. Od kilkudziesięciu lat inwestujemy w poszukiwania i eksploatację złóż miedzi
w Polsce i ta strategia się nie zmienia, naszym celem jest włączać kolejne obszary górnicze do planów inwestycyjnych.

Rozmawiał Adam Roguski

CZYTAJ TAKŻE: Podatek wymaga większych zmian