W tym roku więcej oszczędzania w Tauronie

Bloomberg

Tauron liczy na zmniejszenie kosztów o 432 mln zł w 2017 roku w ramach poprawy efektywności. Dla Spodziewa się te oszczędności w efekcie zmniejszenia wydatków na realizację inicjatyw strategicznych o kwotę 273 mln zł. Z tej kwoty 155 mln zł będzie miało wpływ na poziom EBITDA, a 118 ma dotyczyć ograniczenia wydatków na inwestycje.

Tauron liczy na zmniejszenie kosztów o 432 mln zł w 2017 roku w ramach poprawy efektywności. Dla Spodziewa się te oszczędności w efekcie zmniejszenia wydatków na realizację inicjatyw strategicznych o kwotę 273 mln zł. Z tej kwoty 155 mln zł będzie miało wpływ na poziom EBITDA, a 118 ma dotyczyć ograniczenia wydatków na inwestycje.

Dla porównania w 2016 r. katowicki koncern zdołał zaoszczędzić ok. 338 mln zł i wydał o 94 mln zł na inwestycje.

Program poprawy efektywności Taruonu, przyjęty w marcu 2016 r., zakłada uzyskanie oszczędności w latach 2016-2018 na poziomie 1,3 mld zł. Podejmowane mają być także inicjatywy strategiczne, w tym ograniczenie nakładów inwestycyjnych w okresie 2017-2020, które przyniosą efekt finansowy na poziomie 1,9 mld zł.

Ubiegłoroczne przychody ze sprzedaży grupy w 2016 roku wyniosły 17,65 mld zł. Był to poziom zbliżony do tego z 2015r.

Wynik EBITDA sięgnął 3,34 mld zł, a zysk netto wyniósł 370 mln zł, wobec straty netto w 2015 r. w wysokości 1,8 mld zł. Wyższe przychody odnotowano w segmencie wydobycie, co wynika przede wszystkim z nabycia w 2016 r. kopalni Brzeszcze i sprzedaży wyższego wolumenu węgla. Spadki odnotowano w segmentach: wytwarzanie (o 19,0 proc.) oraz sprzedaż (o 11,7 proc.), co jest głównie pochodną niższych wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA grupy uzyskana w 2016 r. wyniosła 3,3 mld zł, co jest rezultatem niższym o 5,3 proc. w porównaniu do 2015 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment dystrybucja (71,8 proc.), w dalszej kolejności wytwarzanie (16,3 proc.) i sprzedaż, który wygenerował ok. 14,7 proc. łącznego wyniki Tauronu.

Zysk netto grupy wyniósł 370 mln zł, podczas gdy w 2015 r. rok wcześniej Tauron odnotował 1,8 mld zł straty netto ze względu na odpisy. Ubiegłoroczny wynik netto był pod wpływem odpisów aktualizujących wartość bilansową źródeł konwencjonalnych i odnawialnych – łącznie spisano na straty majątek wart 735 mln zł.

Odpisy są rezultatem uwzględnienia w testach zmian w otoczeniu rynkowym, w tym między innymi: niekorzystnych regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, kilkukrotnego spadku cen zielonych certyfikatów oraz utrzymujących się niekorzystnych – z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej – warunków rynkowych.

W 2016 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 30 proc. w porównaniu do roku 2015 r. i wyniosła 6,37 mln ton. Bez uwzględnienia produkcji z ZG Brzeszcze wzrost wyniósłby 6 proc. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła 6,1 mln ton, z czego 4,7 mln ton (ok. 77 proc.) trafiło do spółek z segmentu wytwarzanie.

Intensywny program inwestycyjny, realizowany w 2016 r. w Brzeszczach, powinien przełożyć się na osiągnięcie w 2017 r. rocznego wolumenu wydobycia w docelowej wysokości ok. 1,8 mln ton i generowanie dodatnich wyników finansowych. Poprawę widać było już w IV kwartale ubiegłego roku. ZG Brzeszcze wydobyły wtedy 438 tys. ton węgla i uzyskały wynik EBITDA na poziomie 6 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła ok. 16,8 TWh, w tym z odnawialnych źródeł energii – 1,3 TWh. Jak wyjaśnia Tauron niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment wytwarzanie wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1,0 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów).

W segmencie dystrybucja grupa odnotowała wzrost wolumenu, dostarczając klientom niemal 50 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2016 r. segment Dystrybucja podłączył do swojej sieci dystrybucyjnej ponad 50 tysięcy nowych klientów.

Z kolei segment sprzedaż zanotował ok. 11 proc. spadek wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co według Taurona wynikało z braku sprzedaży energii do PSE (ok. 1,7 TWh w 2015 r.) i coraz silniejszej konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Mogą Ci się również spodobać

Energa chce środków z Planu Junkera

Energa stara się o pozyskanie 250 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach ...

Czempion chce czerpać moc ze słońca

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej. ::”Puls Biznesu”: Tanie paliwo i dolar napędzają LOT ...

Notowania PGE spadają ze względu na skalę odpisów aktywów na węglu brunatnym

Kurs PGE spada w środę od początku sesji. Już początek dnia przyniósł stratę o ...

Gazowa wojna rusko-ruska

Ta wojna toczy się przed prezydenckim gabinetem. Po jednej stronie wieloletni hegemon eksportu rosyjskiego ...

Nielegalny kabel w elektrowni atomowej

Służby bezpieczeństwa Ukrainy zapobiegły katastrofie w Południowo-Ukraińskiej Elektrowni Atomowej. Został tam zainstalowany „na dziko” siłowy ...

Putin o rurociągu „Przyjaźń”: to plama na naszej reputacji

Zanieczyszczona ropa w naftociągu „Przyjaźń” to dla Rosji poważna szkoda tak wizerunkowa, jak gospodarcza ...