Zawarcie długoterminowej umowy PPA zapewni Microsoft odbiór energii z instalacji o mocy 40 MW i umożliwi zasilanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w około 46 tysięcy MWh bezemisyjnej, zielonej energii elektrycznej rocznie, co odpowiada zużyciu ponad 21 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce.

„W ciągu ostatnich dwóch lat, od kiedy Lightsource bp rozpoczął działalność w Polsce, nasz zespół zbudował portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok 2,5 GW” - podkreśliła Kareen Boutonnat, dyrektor generalna Lightsource bp na Europę i region Azji i Pacyfiku. 

W portfelu spółki są już takie projekty fotowoltaiczne jak Jarosław (200 MW), Kotla (160 MW), Kotuń (50 MW), Gaworzyce (290 MW).

Lightsource BP, największy europejski gracz na rynku energii fotowoltaicznej, zadeklarował zainwestowanie w Polsce 500 mln euro. Będąca join venture 50:50 firmy Lightsource i koncernu naftowo-energetycznego BP, spółka Lightsource BP zabezpieczyła jeszcze w 2021 r. linię kredytową w wysokości 1,8 mld dolarów w celu budowy kolejnych elektrowni fotowoltaicznych.

Produkcja energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych przyspieszyła w tym roku. Od początku roku do końca sierpnia, polska energetyka wyprodukowała łącznie blisko 106 TWh energii. Fotowoltaika stanowiła już - zgodnie z danymi Polskich Sieci Elektroenergetycznych - ponad 10 TWh energii. To wzrost rok do roku o 40 proc.