Pozbud zawarł porozumienie z singapurską firmą Durapower Holdings i krakowską Elmodis w sprawie uruchomienia w Polsce zakładu produkcji baterii litowo-jonowych oraz kontenerowych systemów magazynowania energii (energy storage system, EES). Strony chcą powołać spółkę celową, której rolą będzie kompleksowa organizacja produkcji. W szczególności chodzi o przygotowanie lokalizacji fabryki, zabezpieczenia formalno-prawne inwestycji, organizację procesów produkcyjno-montażowych oraz przygotowanie i organizację dystrybucji i promocji nowych produktów. Durapower odpowiadać będzie za udzielenie know-how w zakresie produkcji litowo-jonowych modułów i kompletnych pakietów, w tym systemów zarządzania bateriami. Elmodis, jako podmiot skoncentrowany na rynku tzw. przemysłowego internetu rzeczy (IIoT) chce wspierać współpracę dostarczając dedykowane rozwiązania do sterowania i optymalizacji magazynowania energii.

Baterie litowo-jonowe oraz kontenerowe rozwiązania magazynowania energii mają przede wszystkim znaleźć zastosowanie w przedsiębiorstwach energetycznych, elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Będą to lekkie, łatwo skalowalne i bezpieczne produkty dzięki którym ich nabywcy poprawią efektywność prowadzonego biznesu. Ich zaletą ma być również stosunkowo niska cena oraz europejskie pochodzenie („Made in Europe”). Sprzedawane będą pod marką Durapower.

Wszelkie uzgodnione w toku realizacji porozumienia szczegółowe zasady współpracy mają być sformułowane w odrębnej umowie. Strony zakładają, że produkcja ruszy w ciągu dwóch lat. Szacowanej wartości inwestycji nie podano. Strony zakładają, że zakład rozpocznie działalność etapami, dążąc do rocznej, docelowej, zdolności produkcyjnej do 2 GWh wytworzonych baterii.