- W dwóch odwiertach - jeden z nich znajdował się pod Lublinem, drugi na Podlasiu - nie zaobserwowaliśmy stałego, komercyjnego poziomu przepływu węglowodorów w naszych dwóch otworach w basenie lubelskim i podlaskim - potwierdził w komunikacie Adam Kopyść,doradca Exxon Mobil Exploration and Production Poland ds relacji zewnętrznych .

Exxon Mobil miał trzy koncesje na poszukiwanie gazu w Województwie Lubelskim. W całym kraju miał ich łącznie sześć, wcześniej bez sukcesów wiercił w Krynicy w gminie Krasnystaw.

Czy oznacza to koniec znów o szansach na uniezależnienie się Polski od importu gazu . Niekoniecznie. Nadal analitycy są zdania,że nasz kraj może stać się gazową potęgą, właśnie dzięki gazowi łupkowemu . Ostatnio takie prognozy opublikowała Międzynarodowa Agencja Energii (MAE), która jednocześnie ostrzegła, że decyzji o eksploatacji złóż musi towarzyszyć szeroka akcja informacyjna o wszelkich okolicznościach towarzyszących wydobyciu gazu metodą niekonwencjonalną. Wśród nich mogą być odczuwalne mini-trzęsienia ziemi, lub wydobywanie się metanu. Do takiej zalicza się między innymi wpompowywanie pod ziemię pod wysokim ciśnieniem ogromnych ilości wody z domieszką detergentów,które nie są obojętne dla środowiska. „Kurier Lubelski" informował także,że podczas wypompowywania wody wcześniej wtłoczonej pod ziemię przez ExxonMobil „zapaliła się świeczka", co świadczyło o obecności metanu.

Jednocześnie jednak amerykański National Research Council (NRC) w opublikowanymi w ostatni piątek raporcie stwierdza,że tzw fracking,chociaż jest metodą budzącą kontrowersję, to jednak stanowi minimalne ryzyko wywołania odczuwalnych ruchów tektonicznych. Znacznie większe jest prawdopodobieństwo wywołania trzęsień ziemi spowodowanych tradycyjnymi metodami wydobycia ropy i gazu. NRC przyznaje jednak, że fracking spowodował w ubiegłym roku trzęsienie ziemi o sile 2,8 stopni w skali Richtera w Oklahomie. Murray Hitzman, profesor geologii z Colorado School of Mines, który szefował zespołowi ekspertów przygotowującym raport zapytany, czy jego zdaniem jest to poważny problem? odpowiedział: Nasz raport dowodzi,że nie. Ale czy jest to problem, którym powinniśmy się interesować ? Z pewnością tak. Dodał jednak, że w wyniku tego wstrząsu nie doszło do jakichkolwiek szkód materialnych, ani urazów. Niemniej jednak nadal istnieje ryzyko, że dojdzie do wstrząsów sejsmicznych,które straty spowodują - ostrzega prof. Hitzman. Przypomina jednak, że podczas wierceń niezbędnych do wydobycia gazu w stanie Colorado doszło do wywołania trzęsienia ziemi o silne 5-5,5 stopni.