Trend spadkowy cen EUA z niskimi szansami na odwrócenie bez interwencji rynkowej

Komisja Europejska dotychczas nie rozwiązała problemu nadwyżki uprawnień na rynku carbon. Wynik pierwszego głosowania Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego w tej sprawie uwidocznił brak jednomyślności państw członkowskich. W związku z niepodejmowaniem zdecydowanych działań, niepewność co do przyszłości rynku rośnie – informuje w swojej najnowszej prognozie DM Consus

Publikacja: 29.01.2013 10:31

Trend spadkowy cen EUA z niskimi szansami na odwrócenie bez interwencji rynkowej

Foto: Bloomberg

Jeśli sytuacja ta utrzyma się, średnia wartość uprawnień EUA w I półroczu 2013 r. może wynieść 5,02 euro. Jak wylicza DM Consus, głównymi czynnikami wpływającymi na cenę są:

1. Negatywny wynik głosowania w sprawie zmniejszenia wolumenów oferowanych na aukcjach w pierwszych latach obecnego okresu – spadek cen;

2. Zgoda Komitetu ds. Zmian Klimatu na ograniczenie możliwości wykorzystywania jednostek ERU pochodzących z państw, które nie zgodziły się na przedłużenie przepisów Protokołu z Kioto po 2012 r. – wzrost cen;

3. Ustalenia z Doha: kolejny okres obowiązywania Protokołu z Kioto (lata 2013-2020) obejmie państwa członkowskie UE, Australię, Ukrainę, Szwajcarię, Norwegię – wzrost cen.

Pomimo dwóch prowzrostowych bodźców cenowych, największy wpływ na wartość uprawnień nadal mają wszelkie decyzje dotyczące redukcji ilości dostępnych jednostek. Ostatnie wydarzenia uwidoczniły rozłam państw członkowskich w tek kwestii, co skutkowało silną deprecjacją wartości uprawnień.

Cenotwórczym znakiem jest porozumienie z Doha w sprawie przedłużenia protokołu z Kioto. Daje ono sygnał, iż dotychczasowa polityka klimatyczna będzie kontynuowana. Problemem, który pozostaje do rozwiązania jest włączenie największych emitentów CO

2

do wspólnego działania na rzecz obniżenia emisji.

Cena szarych CER kontynuuje spadki. Sytuacja ta będzie się utrzymywać aż do momentu utraty ważności tych jednostek. Średnia cena CER w I półroczu 2013 r. może wynieść 0,10 euro. Od maja br. w obrocie pozostaną jedynie tzw. zielone CER i spodziewany jest niewielki wzrost ich wartości.

Jeśli sytuacja ta utrzyma się, średnia wartość uprawnień EUA w I półroczu 2013 r. może wynieść 5,02 euro. Jak wylicza DM Consus, głównymi czynnikami wpływającymi na cenę są:

1. Negatywny wynik głosowania w sprawie zmniejszenia wolumenów oferowanych na aukcjach w pierwszych latach obecnego okresu – spadek cen;

Pozostało 81% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?