Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa rozpoczyna postępowanie konkursowe dotyczące wyboru dwóch nowych członków zarządu. Chodzi o stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, które do końca marca będzie zajmowane przez Sławomira Hinca i wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia, które nie jest obsadzone od wielu miesięcy. Przy wyborze kandydatów do zarządu, radę nadzorcza ma wspierać firma doradcza specjalizująca się w rekrutacji na wyższe stanowiska kierownicze.

PGNiG informuje, że pierwsze postępowanie kwalifikacyjne będzie dotyczyć stanowiska wiceprezesa ds. finansowych w związku z zaplanowanym objęciem przez Hinca, od 1 kwietnia, funkcji prezesa zależnej firmy PGNiG Norway.

Z kolei drugie postępowanie będzie dotyczyło stanowiska wiceprezesa do spraw poszukiwań i wydobycia. Jego wybór ma ścisły związek z realizacją strategicznego celu PGNiG, jakim jest wzrost krajowego wydobycia gazu i ropy. Giełdowa spółka twierdzi, że w ciągu ostatnich miesięcy jej zarząd z powodzeniem przeprowadził reorganizację pionu poszukiwawczo-wydobywczego, czego rezultatem jest powołanie Oddziału Geologii i Eksploatacji.

Zarząd PGNiG przygotował również ambitny program prac poszukiwawczych. W jego skutecznej realizacji ma pomóc właśnie członek zarządu, który będzie odpowiadał wyłącznie za obszar poszukiwawczo-wydobywczy.