Tym samym oddalił skargę fundacji ClientEarth w tej sprawie. Czy to kończy batalię o losy inwestycji wartej 11,6 mld zł brutto?

Stanowiska PGE w tej sprawie jeszcze nie znamy, ale można zakładać, że prawnicy ClientEarth na tym nie poprzestaną i powtórnie zaskarżą decyzję WSA do Naczelnego Sądu Administracyjny. Już wcześniej przedstawiciele fundacji deklarowali, że będą apelować, aż wyczerpią się instancje. Nie wykluczają zwrócenia się z tą sprawą do organów Komisji Europejskiej.

Prezes PGE Krzysztof Kilian mówił wcześniej, że grupa cały czas jest w kontakcie z konsorcjum Polimeksu-Mostostalu, Rafako i Mostostalu Warszawa, któremu powierzono realizację projektu. W?Elektrowni Opole mają powstać dwa bloki energetyczne o mocy po 900 MW. Termin budowy pierwszego z nich to 54 miesiące, a drugiego 62 miesiące od momentu, w którym PGE przekaże firmom budowlanym dokument potwierdzający datę rozpoczęcia realizacji zamówienia.