Spółka podała, że w ramach projektu, w ciągu 14 dni, szczelinowaniu poddane zostało 12 sekcji w odcinku horyzontalnym. To pierwszy tak złożony zabieg szczelinowania w Europie. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia testu produkcyjnego, którego wyniki pozwolą m.in. na ocenę wielkości przepływu gazu.

Zabieg szczelinowania w Syczynie został przeprowadzony w warstwie skał "łupkowych" na głębokości 2700 m p.p.t. Do oceny ilości i zasięgu wytwarzanych szczelin wykorzystywano tzw. technologię pomiarów mikrosejsmicznych. PKN zapowiada, że kolejnym etapem prac będzie test produkcyjny, w trakcie którego szczegółowo monitorowane i rejestrowane będą parametry gazu wypływającego z otworu.

- Szczelinowanie hydrauliczne otworu w Syczynie zaprojektowane było z wielką starannością. O skali trudności zabiegu świadczy fakt, że do jego wykonania wykorzystaliśmy 18 agregatów tłoczących o łącznej mocy 45000 KM wraz ze sprzętem towarzyszącym. Wybraliśmy metodę szczelinowania niemalże czystą wodą z dodatkiem piasku kwarcowego. Jest to bardzo ważny krok w kierunku rozpoznania zasobów złóż na terenie koncesji „Wierzbica". Zabieg przebiegł bez zakłóceń, bezpiecznie i zgodnie z harmonogramem. Wnioski oceniające rezultaty wykonanych prac będziemy formułować po zakończeniu pomiarów i starannym przeanalizowaniu zgromadzonych danych –  powiedział cytowany w komunikacie Wiesław Prugar, prezes Orlen Upstream.

Pierwsze prace wiertnicze w Syczynie PKN Orlen rozpoczął pod koniec 2011 roku. Dotychczas koncern zrealizował łącznie siedem odwiertów poszukiwawczych  za gazem z łupków – pięć pionowych i dwa horyzontalne. W drugiej połowie 2013 roku spółka planuje kontynuację wierceń w kolejnych lokalizacjach, a także przeprowadzenie drugiego zabiegu szczelinowania hydraulicznego, tym razem w poziomym odcinku odwiertu w Berejowie na terenie koncesji Lubartów, w gminie Niedźwiada. Obecnie trwa przetarg na wykonawcę zabiegu.