Wyrok w sprawie kosztów osieroconych za 2008 r. – niekorzystny dla PGE

Warszawski sąd apelacyjny częściowo przychylił się do argumentacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie ustalenia pojęcia „grupa kapitałowa" na potrzeby korekty kosztów osieroconych za 2008 r. dla spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Publikacja: 08.01.2014 16:56

Wyrok w sprawie kosztów osieroconych za 2008 r. – niekorzystny dla PGE

Foto: Bloomberg

Chodzi o należności w  związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Sprawa jest związana z niekorzystnym dla URE wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 12 listopada 2012 r. i dotyczy PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra (PGE ZEDO), którego następcą prawnym jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Na mocy obecnej decyzji ustalono kwotę korekty rocznej na (+) 31,5 mln zł. Spółka wnioskowała o kwotę (+) 33,5 mln zł a w swojej, zaskarżonej przez ZEDO, decyzji z 2009 roku Prezes URE ustalił korektę roczną kosztów osieroconych należnych ZEDO na (-) 8,9 mln zł.

Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny - w związku z częściowym uwzględnieniem apelacji Prezesa URE, obu stronom przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z grupy kapitałowej PGE, a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez prezesa URE w sprawie ZEDO wynosiła ok. 42,4 mln zł. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw dotyczących rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z PGE wynosi 434,7 mln zł.

Wytwórcy z grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych.

Chodzi o należności w  związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Sprawa jest związana z niekorzystnym dla URE wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 12 listopada 2012 r. i dotyczy PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra (PGE ZEDO), którego następcą prawnym jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży