Tak zadecydował Urząd Regulacji Energetyki przedłużając tym samym PSE możliwość pełnienia tej funkcji po 1 lipca 2014 r.

Aby to było możliwe spółka musiała otrzymać przedłużenie koncesji na przesył energii oraz uzyskać certyfikat niezależności. Oba te warunki zostały spełnione. Pierwszy ziścił się pod koniec maja ub.r., a drugi – na początku czerwca br.

Uzyskanie pierwszego w Polsce certyfikatu niezależności potwierdza, że PSE działają zgodnie z  wymogami prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego, pozostając pod względem formy prawnej i  organizacyjnej oraz podejmowania decyzji niezależne od obszaru działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu energią elektryczną.

- Zakończenie procesu uzgodnień i weryfikacji niezbędnych dla wyznaczenia PSE operatorem systemu przesyłowego jest potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć Spółki i otwiera nowy etap, w którym do najważniejszych wyzwań należeć będzie realizacja ogromnej skali inwestycji w  infrastrukturę elektroenergetyczną oraz stworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii – podkreśla cytowany w komunikacie Henryk Majchrzak, prezes PSE.