PGNiG wygrało spór z Gazpromem w sprawie EuRoPol Gazu

Zmiany w zarządzie ?spółki będącej właścicielem gazociągu jamalskiego dokonane pod koniec 2013 r. były zgodne z prawem.

Publikacja: 23.07.2014 11:30

PGNiG wygrało spór z Gazpromem w sprawie EuRoPol Gazu

Foto: Fotorzepa, Urszula Lesman ula Urszula Lesman

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ostatecznie wygrało z Gazpromem batalię prowadzoną od końca ubiegłego roku, a dotyczącą zmian w ścisłym kierownictwie EuRoPol Gazu – firmie będącej właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Sprawą zajmował się Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatrywał apelacje i zażalenia wniesione przez Gazprom na postanowienia sądu rejestrowego. Dotyczyły one ustanowienia dla EuRoPol Gazu kuratora oraz powołania na wniosek PGNiG dwóch nowych członków zarządu.

– Wszystkie środki odwoławcze wniesione przez Gazprom zostały przez Sąd Okręgowy w Warszawie albo odrzucone, albo oddalone – twierdzi osoba mająca wiedzę o sytuacji w EuRoPol Gazie.

Dodaje, że dzięki obecnemu wyrokowi uprawomocniły się korzystne dla PGNiG orzeczenia sądu rejestrowego.

Tym samym istniały przesłanki do ustanowienia kuratora dla EuRoPol Gazu, co miało miejsce pod koniec listopada ubiegłego roku oraz do dokonania jakiś czas później zmian w składzie zarządu tej firmy. Wówczas PGNiG, zgodnie z zapisami zawartymi w statucie EuRoPol Gazu, powołało w skład zarządu firmy Kazimierza Nowaka na stanowisko prezesa oraz Tomasza Flisa na funkcję drugiego wiceprezesa.

Wcześniej skład zarządu był niepełny, gdyż 8 listopada prezes i drugi wiceprezes złożyli rezygnacje, a Gazprom uniemożliwiał powołanie na ich miejsce nowych osób. Tym samym w zarządzie EuRoPol Gazu było tylko dwóch przedstawicieli Rosjan: Jurij Kałużski, pierwszy wiceprezes, oraz Jewgienij Wasiukow, trzeci wiceprezes.

Ostatnia decyzja sądu, mimo że ostatecznie rozstrzyga prawo Nowaka i Flisa do pełnienia powierzonych im funkcji, nie przesądza o tym, kto w najbliższych latach faktycznie będzie zasiadał w zarządzie. Jest tak, gdyż członkowie obecnego zarządu pełnią swoje funkcje do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.

To miało nastąpić na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca. Po jego otwarciu zarządzono jednak przerwę do 29 lipca. Jednym z powodów mógł być brak wniosków o powołanie nowych członków zarządu EuRoPol Gazu oraz zaudytowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ostatecznie wygrało z Gazpromem batalię prowadzoną od końca ubiegłego roku, a dotyczącą zmian w ścisłym kierownictwie EuRoPol Gazu – firmie będącej właścicielem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

Sprawą zajmował się Sąd Okręgowy w Warszawie, który rozpatrywał apelacje i zażalenia wniesione przez Gazprom na postanowienia sądu rejestrowego. Dotyczyły one ustanowienia dla EuRoPol Gazu kuratora oraz powołania na wniosek PGNiG dwóch nowych członków zarządu.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie