Organizacje przemysłowe z regionu przeciwko zaostrzeniu kryteriów unijnych

Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) poparły zastrzeżenia Polski w sprawie wprowadzenia nowego kryterium emisyjnego na poziomie 550 gr CO2/kWh do mechanizmu rynku mocy - informuje Forum Odbiorców Energii i Gazu

Publikacja: 02.03.2017 09:56

Organizacje przemysłowe z regionu przeciwko zaostrzeniu kryteriów unijnych

Foto: ROL

Na początku marca w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie organizacji reprezentujących polski, czeski i niemiecki przemysł. Dyskusja pod hasłem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" zakończyła się przyjęciem wspólnego stanowiska w sprawie Pakietu Czystej Energii.

W wypracowanym wspólnie stanowisku Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) poparły zastrzeżenia Polski w sprawie wprowadzenia nowego kryterium emisyjnego na poziomie 550 gr CO2/kWh do mechanizmu rynku mocy. Rozwiązanie to uderzałoby w Polską gospodarkę dyskryminując przemysł energetyczny, ale również uderzając w przemysłowych odbiorców energii.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że nowe kryterium emisyjne łamałoby zasadę neutralności technologicznej i podnosiło koszty bezpieczeństwa energetycznego. Stwierdzili także, że rynek mocy, co do zasady, powinien być traktowany jako wyjątkowy mechanizm, stosowany wyłącznie w sytuacji gdy kalkulacje dostateczności mocy (adequacy generation capacity) okażą się niewystarczające.

Wspólne stanowisko podkreśla także znaczenie współpracy regionalnej, koordynacji polityk energetycznych, a także krótkoterminowych rynków energii dla wzmocnienia konkurencyjności i płynności rynków energii oraz możliwości uczestniczenia w nich producentów energii odnawialnej. Podkreślono jednocześnie konieczność równego traktowania wszystkich uczestników rynku, w tym podmiotów agregujących energię i zwrócono uwagę na wpływ wysokich podatków na konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Przedstawiciele przemysłowych odbiorców energii kładą nacisk na rynkowe podejście do polityki energetycznej. Wskazują między innymi na konieczność rezygnowania z nakładania administracyjnych limitów na hurtowe ceny energii, tak, aby ceny te odzwierciedlały faktyczny popyt i podaż.

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) reprezentują łącznie ponad sto tysięcy firm i dziesięć milionów bezpośrednich miejsc pracy w UE.

Na początku marca w siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie organizacji reprezentujących polski, czeski i niemiecki przemysł. Dyskusja pod hasłem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" zakończyła się przyjęciem wspólnego stanowiska w sprawie Pakietu Czystej Energii.

W wypracowanym wspólnie stanowisku Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) poparły zastrzeżenia Polski w sprawie wprowadzenia nowego kryterium emisyjnego na poziomie 550 gr CO2/kWh do mechanizmu rynku mocy. Rozwiązanie to uderzałoby w Polską gospodarkę dyskryminując przemysł energetyczny, ale również uderzając w przemysłowych odbiorców energii.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?