To jak dotąd największa tego typu akcja przeprowadzona przez instytucje powiązane z Kościołem. Global Catholic Climate Movement jest grupą zrzeszającą 40 organizacji z całego świata. Wśród nich są m.in. niemiecki Bank fur Kirche oraz Caritas eG.

- Jako bank Kościoła Katolickiego, czujemy się bardzo odpowiedzialni za powstrzymywanie zmian klimatycznych - stwierdził Tommy Piemont, dyrektor odpowiedzialny za politykę zrównoważonego rozwoju w Bank fur Kirche. Podkreślił, że jego bank był zaangażowany w ochronę klimatu na długo przed tym jak papież Franciszek napisał encyklikę "Laudato Si" poświęconą sprawom ekologicznym.

Inicjatywa instytucji finansowych powiązanych z Kościołem została dobrze przyjęta w kręgach świeckich. - Mam nadzieję, że podobne deklaracje wygłosi więcej liderów, gdyż te decyzje mają finansowy sens, a wspólne działania na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich są naszym imperatywem moralnym - stwierdziła Christina Figueres, była sekretarz wykonawcza Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatycznych.