Lotos Geonafta wydobywa na Litwie ok. 100 tys. ton ropy naftowej rocznie. I w tej ilości surowiec będzie dostarczany do Gdańska.

– To kontrakt, który zapewnia Geonafcie stały odbiór wydobywanego przez spółkę surowca – mówi Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia gdańskiej grupy. Dla Lotosu jest to kolejne źródło dostaw ropy naftowej, oznaczające dalszą dywersyfikacje.

Lotos stale dywersyfikuje dostawy ropy naftowej do gdańskiej rafinerii. Surowiec trafia do Gdańska nie tylko rurociągiem „Przyjaźń", ale również drogą morską, przez Naftoport.

– Wykorzystujemy naszą nadmorską lokalizację – podkreśla Maciej Szozda, wiceprezes i dyrektor ds. handlu grupy Lotos. – W ten sposób sprowadzamy surowiec wydobywany m.in. na Morzu Północnym czy Bliskim Wschodzie. Zmieniamy również strukturę dostaw, coraz częściej korzystając z tzw. kontraktów spotowych, co pozytywnie wpływa na nasze wyniki finansowe i strukturę produktów.

Petrobaltic zajmuje się poszukiwaniami i eksploatacją złóż ropy naftowej w Lotosie. Spółka ma wyłączną koncesję na poszukiwania i eksploatację złóż węglowodorów na polskim obszarze morskim obejmującym około 29 tys. km kw.